fredag 5. september 2008

Tilfredshet med offentlige tjenester

Fra E24.no 14. mai 2008

Kundebarometer: Fastlegen på topp, Nav får stryk

Fastlegen er de fleste tilfreds med, mens velferdsetaten Nav får stryk. Det viser årets undersøkelse av seks utvalgte, offentlige tjenester fra Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

I 2001 ble fastlegeordningen innført i Norge, en reform der legene fikk ansvar for en fast gruppe pasienter. På kundebarometeret oppnår fastlegene 74,4 prosent av maksimalt 100 som sier seg fornøyd med det tilbudet og den servicen de får. Det er også en økning fra 68,4 prosent som fastlegene oppnådde på fjorårets måling. 66,9 prosent er tilfredse med renovasjonstjenestene, og høyt scorer også Lånekassen med 60,4 prosent fornøyde kunder.

Omstilling
Helt i bunnen ligger velferdsetaten Nav som bare oppnår 50 prosent på målingen. Det blir forklart med at etaten har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess. Nav kom også dårlig ut i fjorårets måling, da med 57,7 prosent som kunne si seg tilfredse i undersøkelsen.

– Vi er langt unna målet om å ha verdens beste offentlige sektor, konstaterte professor Tor Wallin Andreassen ved Handelshøyskolen BI da han onsdag presenterte årets resultater på en pressekonferanse i Oslo.

Andreassen sier videre at det er rom for store forbedringer for flere av de offentlige tjenestene.
– Gjennom enkle grep og godt lederskap kan vi utvikle en bedre offentlig sektor, sier han.

Brukere av tjenesten
Forskningsprosjektet Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI begynte i 2007 å måle brukertilfredsheten for seks utvalgte offentlige tjenester: ligningskontorene (skatteetaten), fastlegen, renovasjon, Lånekassen, Nav og trafikkstasjonen.

Norsk kundebarometer ved BI har i 2008 intervjuet 611 brukere av seks utvalgte offentlige tjenester. Det er bare personer som selv har benyttet den aktuelle tjenesten i løpet av det siste året som er intervjuet.

FAKTA: Norsk kundebarometer 2008
* Brukertilfredshet i seks utvalgte tjenester i offentlig sektor. Tabellen viser kundetilfredshetspoeng på en skala fra 0-100, der 100 er best. (I parentes tallet for 2007)

* Fastlege 74,4 prosent (68,4)
* Renovasjon 66,9 (65,1)
* Lånekassen 60,4 (63,2)
* Ligningskontoret 58,1 (61,0)
* Trafikkstasjonen 55,2 (56,2)
* Nav 50,0 (57,7)
Kilde: Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

Ingen kommentarer: