onsdag 23. februar 2011

Gjensidige leverer!

Da forsikringsselskapet Gjensidige gikk på børs ved årsslutt 2010 ga jeg uttrykk for optimisme: Gjensidige - en god investering.

To måneder etterpå kan det være på sin plass med et gjenbesøk. Har Gjensidige levert? Aksjen var satt til ca NOK 58 ved introduksjon. Interessant nok fulgte den samme utviklingsbane som Telenor og Statoil ved sine introduksjoner: synker til å begynne med for så å skyte fart.

Det er gledelig å se at Gjensidige aksjen i dag er notert til ca NOK 67: opp vel 15 prosent. Hittil i år har Oslo Børs falt fra 440 til ca 435 - tiltross for perioder med uro i oljeviktige land.

So far so good! Men man har ikke kommet i mål med å etablere Gjensidige som en attraktiv vekstaksje for investorer. I dette bildet må Gjensidige leverer verdier til sine kunder for å kunne levere verdier til sine akjsonærer og andre eiere.

Det er tre måter å gjøre det på:
1) kutte kostnader
2) økt gjenkjøp fra nåværende kunder
3) oppkjøp av andre selskaper.

Nå vil alle ruter være på ledelsen palett av handlinger. Kostnadjakt vil ligge der hele tiden. Det vil også det kulturelle som har gitt selskapet et godt grep på sine kunder gjennom solid vekst i kundetilfredshet og lojalitet.

Det vi nå venter på er gode oppkjøps/samarbeidsopplysninger av internasjonale selskaper som bringer selskapet fra norsk kretsmesterskap til major league. Mens aksjonærene er klare, er spørsmålet om ledelsen er klar for nok et kjempe utfordring: først børsintroduksjon så agressiv vekststrategi. Begge setter de ansatte og organisasjonskulturen på prøve. Ledelsen vil bli testet på sine champion leagu forutsetninger og forberedelser: De må ikke glemme hvor selskapet kom fra som grunnlag for å gå videre.

Ingenting tyder på at det er grunn til å selge!

Ingen kommentarer: