søndag 1. oktober 2017

Innovasjon Norges rolle i Moods of Norway

Publisert som debattinnlegg i Bergens Tidende 29 september 2017.

Moods of Norway er konkurs. 200 har mistet jobbene sine. Årsakene var en kombinasjon av driftsmessige (kostnader og knappe marginer) og markedsmessige (falmende merkenavn og synkende etterspørsel) forhold.

Nå rettes øynene mot Innovasjon Norges (IN) rolle med hensyn til å innvilge et risikolån på fem millioner i februar 2017? Jeg mener det var feil!

IN har tre mandater:
  1. bidra til at flere gründere lykkes,
  2. bidra til vekst i modne virksomheter, og
  3. støtte utviklingen av næringsklynger.
Moods of Norway var 14 år gammel da de gikk konkurs, de var mer i en omstrukturerings- enn vekstfase, og de var ikke del av en klynge. Med andre ord: null match med NIs mandat. Ikke nok med det: regnskapstallene var allerede i 2014 begynt å bli rosa for så å bli mørkerøde i 2015 og 2016 med et akkumulert underskudd på 76 millioner. Ved oppgjøres time er gjelden på 112 millioner.

Hvordan kan vi forstå at IN innvilget et risikolån på fem millioner til Moods of Norway med dette som bakteppe? For meg er det kun ett ord som står igjen: distriktspolitikk knyttet til 100 arbeidsplasser i Stryn!

IN var involvert i Moods of Norway ved oppstart og rettmessig innvilget lån over tid på til sammen seks millioner kroner. Dette var riktig i de første årene og helt i tråd med to av INs mandat: oppstart og vekst. Det er viktig å fremheve at Moods of Norway har tilbakebetalt dette lånet.

Det ligger i INs mandat at de skal ta risiko, men ikke hvilken som helst risiko. Fra innovasjonsforskningen vet vi at for bedrifter som Moods of Norway – kraftig vekst etterfulgt av kraftig fall – er det bare seks prosent som klarer å komme tilbake med vekst. For IN var det derfor 94 prosent sannsynlig at lånet på fem millioner ville gå til grunne. Når det er snakk om skattebetalernes penger, er dette en for stor risiko å ta.

Det klandreverdige er derfor ikke at IN støttet Moods of Norway i oppstarts og vekstfasen, men at de valgte å ikke se en rekke stoppskilter for et 14 år gammel selskap i februar 2017: regnskapstallene var mørkerøde og kundenes oppfatning av merket av sterkt nedadgående.
Hva er moralen?
Vi kan alle bli bedre. For Innovasjon Norge er Moods of Norway er et lærecase hvor andre faktorer enn mandatet sauses inn i beslutningene – noe som blir trist for skattebetalerne.

Ingen kommentarer: