onsdag 11. oktober 2017

VIPPS: winner takes it all - for now!!

NORDEA har flagget at de går over til VIPPS og forlater MobilePay som nå legger ned i Norge. Bør vi være bekymret? Nei. 

Men GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) og det nye EU-direktivet PSD2 vil utfordre bankene på en helt annen måte.

For kundene er mobilapp betaling ala VIPPS-betaling svært bekvemmelig og dermed ønskelig. For varehandelen er det ønskelig med en standardisert løsning (et batteri med ulike terminaler på disken, er uholdbart for dem). Data eller kunnskap om kundene, er den store konfliktsonen mellom bankene og handelen.

Bankene ønsker å selge kundedata/innsikt til handelen for å finansiere den relativt dyre løsningen. Men da vil handelen miste sin unike innsikt om sine kunder. Av denne grunn har COOP og Norges Gruppen etablert 50/50 RetailPayment som er teknologi nøytral betaling med mobil, men lar kjøpsdata bli hos kjeden og ikke banken. 

VIPPS har hatt suksess av to grunner:
  • first mover advantage og 


  • nettverkseffekten. 
I sum gir dette effekter i retning av at «the winner takes it all» - noe som gjør de andre løsningene mindre attraktive for kunder og andre banker. Inn kommer NORDEA som VIPPS aktør.

Diskusjon

Spørsmålet er: Vil VIPPS-tilknytning gi NORDEA et element av differensiering i markedet? Jeg tror nei da slike løsninger fort blir generiske – de er der bare og er noe alle har. Dersom vi kombinerer data fra Norsk Kundebarometer (BI) som speiler kundenes opplevelse av kvalitet i de leverte tjenestene (kundetilfredshet) med Norsk Innovasjonsindeks (NHH) for tre banker: Skandiabanken, DNB, og NORDEA for konsumentdelen av banken, ser vi at Skandiabanken driver en annen idrett enn de to andre: vesentlig mer tilfredse kunder og oppleves som vesentlig mer innovativ enn de to andre.

For NORDEA er utfordringen at de er nokså lik som DNB: lav kundetilfredshet og lav opplevd innovasjonsevne. For NORDEA er tallene hhv kundetilfredshet 71 skal 0-100) og opplevd innovasjonsevne 50 (skala 0-100). Mens NORDEAs kundetilfredshet er høyere enn DNB (ca tre prosentpoeng) er de vesentlig lavere på innovasjonsevne (ca syv prosent poeng). Av dette tolker jeg at NORDEAs utfordring ikke er kvalitet/kundetilfredshet, men innovasjon. 

For VIPPS tilfelle tror jeg at Nordea ble «tvunget» til å velge det som nå synes å bli mobilapp standarden for å ikke introdusere nok en grunn til IKKE å velge dem som bankforbindelse. VIPPs blir dermed en hygienefaktor.

Men VIPPS vil ikke gi NORDEA noen «edge» i markedet mht å skape preferanse for å velge dem aktivt som bankforbindelse. Kundedata og –innsikt er gull for NORDEA. Spørsmålet er da: Vil NORDEA få tilgang til sine kunders transaksjonsdata gjennom VIPPS når de ikke er på eiersiden av VIPPS?

Men den store utfordringen kommer fra to andre hold:
  • GAFA (Goolge, Apple, Facebook, Amazon)


  • nytt EU-direktiv
Jeg tror at VIPPS er et kortvarig fenomen i Norge. Straks en av GAFA-bedriftene bestemmer seg for å gå inn i betalingsområdet, er det slutt. Facebook har allerede indikerte at de tenker på det. Amazon har i det stille bygget opp en bank/finansieringstilbud til små/mellomstore bedrifter.

Et nytt EU-direktivet, PSD2, gjør at kundene overtar eiendomsretten til sine egne kundedata. Hva kundene velger å gjøre med dem og hvem de ønsker å dele dem med, er bankbransjens store hodepine akkurat nå. Vil andre kunne bygge tilleggstjenester på toppen av bankens kundedata og dermed overta kunderelasjonen???

Kampen om kundene er i gang, men VIPPS er ikke det som gjør at de skifter bank. Det vil PSD2 eller GAFA gjøre. 

Ingen kommentarer: