onsdag 3. april 2013

Større er ikke alltid bedre!

Endre Skjørstad, styreleder i Flytoget, mener at Senterpartiets nye jernbanegigant er en dårlig løsning og underbygger dette i et debattinnlegg i Aftenposten 4 april. Jeg deler hans syn og skal her kort supplere hans argumenter.

Hensikten med enhver virksomhet er å skape verdier for kundene og i prosessen ta ut en fortjeneste til glede for eierne.

Jernbaneverket ble etter en fisjon fra NSB i 1996 underlagt Samferdselsdepartementet. Erfaringene så langt tyder på at de ikke skaper verdier for sine kunder eller sine kunders kunder - de reisende.

NSB ble i 1996 etablert som et særlovsselskap og underlagt Samferdselsdepartementet. Delvis som et resultat av Jernbaneverkets leveranser, ble NSB rangert som nummer 178 (tilfredshets score på 63: skala 0-100) av totalt 192 selskaper som inngår i 2012-målingen til Norsk Kundebarometer.

Flytoget ble fra første dag etablert utenfor NSB – noe som er helt i tråd med hva innovasjonsforskningen viser. Radikale nye løsninger må legges på utsiden av moderorganisasjonen for ikke å bli kvalt av dennes historie, kultur og byråkrati. Flytoget har vært en suksess.

Flytoget er den eneste av de tre partnerne som skaper verdier for sine kunder og eiere ved at de er helfinansiert i markedet. I 2012 ble de for tredje gang kåret til den bedriften som i følge Norsk Kundebarometer hadde de mest fornøyde kundene i Norge. I 2011 ble de nummer 2 mens NSB ble rangert som nummer 191.

Innen serviceforskningen snakker vi ofte om at godt lederskap og eierskap er grunnlaget for at en organisasjon skal prestere godt i markedet. Politikerne har gjennom tider vist at de ikke er gode eiere av verken NSB eller Jernbaneverket ved blant annet ikke å gi dem gode investerings og driftsrammer. Slike forhold tiltrekker ikke de beste ledere og ansatte.

Fra idretten har vi lært at gode utøvere blir bedre av å trene med andre utøvere som er bedre enn dem. Men i tilfellet NSB og Jernbaneverket viser deres prestasjoner at de ikke bare er i en annen divisjon enn Flytoget, men nesten driver en annen idrett. Det beste grunnlaget for utvikling er når alle kan lære av hverandre. Mens det er lett å se hva de andre kan lære av Flytoget, er det vanskelig å se hva Flytoget vil kunne lære av de andre. Resultatet vil være at Flytoget gradvis faller ned på de andres nivå – noe som ikke er ønskelig.

Riktignok er NSB og Jernbaneverkets mandat noe større enn Flytoget. Men det forrykker ikke det faktum at hvor det finnes et marked, vil markedstilpassede aktører prestere bedre enn Statseide aktører.

Mens det ikke er et marked for de tjenester som Jernbaneverket tilbyr, er det i stor grad et marked for gods og persontransporttjenester. NSB har vist at de ikke leverer. Da kan en løsning være å gjøre dem mindre fremfor større. Hva om Flytoget ble større og fikk drive strekninger som NSB driver i dag? Jeg tror det for samfunnet totalt sett er en bedre løsning enn hva Senterpartiet foreslår.

Ingen kommentarer: