onsdag 10. april 2013

Smartphone som Big Brother!!

Om du IKKE vil bli "sett" av markedsførere har du to alternativer: skru av smarttelefonen eller gå tilbake til en mobiltelefon uten Internettkobling!! Valgene synes å være som å velge mellom pest og kolera: privatlivets fred eller tilgang til venner og verden!

For markedsførere, det vil si dem som er opptatt av påvirkning, har det alltid vært viktig å vite hvor du er slik at a) de kan treffe deg og b) tilpasse tilbud og reklame ut i fra dette. Fordi det tidligere har vært tilnærmet umulig å identifisere hvor potensielle kunder befant seg til enhver tid, måtte man ty til masse-reklame i håp om at man traff. Dette har vært som å skyte på månen med hagle.

Med fremveksten av smarttelefoner som den foretrukne mobiltelefonen, har denne problematikken blitt aktualisert: i dag vet reklamefolk hvor du er til enhver tid! De kan treffe deg med reklame med en snikskytters presisjon. Mens dette synes fantastisk, har jeg ofte lurt på hvordan markedsførere eller teknologer klarer å plassere kundene i landskapet?

I e-magasinet Business Insider er det en fin illustrasjon som viser dette. Som det vil fremgå er det tilnærmet umulig å slippe unna.

Utgangspunktet er at kunden har en moderne smarttelefon med tilgang til Internet. Fra denne kan man plassere kunden i landskapet på fire måter.

En måte er dersom kunden er tilknyttet et WIFI-nett. Da kan man koble WIFI-plasseringen med GPS og på den måten via satellitt eller GPS koordinatene plassere kunden i landskapet. Dersom kunden er innendørs, kan det være vanskelig for satellitten å identifisere kunden. Men da har man GPS muligheten igjen.

En annen metode er når kunden selv logger seg inn (sjekker inn) via for eksempel appen Foursquare og på den måten forteller hvor hun er. Butikk-adressen inkludert zip-kode kan dermed knyttes til satellitt eller GPS koordinater og plassere kunden i landskapet.

En tredje metode er via de ulike mobile sendetårnene som er plasser rundt i landskapet hvor mobilen automatisk knytter seg til sendertårnet med det sterkeste signalet. Ved å identifisere dette tårnet og to andre tårn med de nest sterkeste signalene, kan man via triangulering knytte kunden til GPS koordinater og plassere henne i landskapet.

Til slutt kan man, dersom kunden benytter en dataforbindelse, plassere henne i landskapet via IP-adressen.

Hvorfor er det å plassere en kunde med hensyn til tid og sted viktig for markedsførere? La meg gi ett eksempel. Scout Advertising er en Amerikansk lokaliserings-basert reklameservice på mobiltelefoner som lover å hjelpe annonsører med å lokalisere sine potensielle kunder innen en radius på 100 meter.

Teknologi er så avansert at den kan avdekke om den aktuelle kunden er hjemme, i en butikk, på et treningsstudio eller på en sportsarena, etc. I tillegg kan den analysere det lokale været og andre lokale forhold hvor kunden befinner seg, før de eventuelt sender en skreddersydd annonse til brukeren.

Jeg kan tenke meg følgende eksempel: Det er februar måned og snø har falt i løpet av natten. Med iPhonen i lommen står jeg foran bilen på parkeringsplassen. Klokken er 0700. Scout Advertising plasserer meg ved hjelp av en av de fire metodene på parkeringsplassen utenfor hvor jeg bor og fra værmeldingen og tidspunktet antar de at jeg er i ferd med å fjerne snøen fra bilen. Reklame om snøkoster, isskraper, bilvarmere, eller varme hansker vil da kunne være relevant og av interesse for meg. Tilbudene er selvfølgelig koblet med Google maps slik at jeg lett kan finne frem til butikkene? Rabatt kan legges inn som et ekstra incentiv til å handle raskt.

George Orwells "Big Brother" har vist seg å være en smarttelefon som effektivt fastlegger menneskers bevegelsesmønster. Men du kan skru den av....

Ingen kommentarer: