tirsdag 26. november 2013

På vei mot hyperkonkurranse?


Mange mener eller føler at adopsjon av teknologiske løsninger som for eksempel tablets og smarttelefoner skjer mye forter nå enn før da løsninger som fasttelefoner eller PCer ble lansert. Men er det slik over et større spekter av produkter og tjenester? Svaret er ja! Mye tyder på at vi nå står overfor hyperkonkurranse.
Figur 1, som er laget av Nicholas Felton ved New York Times, viser hvor lang tid det tok for ulike produkt og tjenestekategorier å nå ulike penetrasjonsnivåer i Amerikanske husholdninger. For eksempel tok det i begynnelsen av 1900 flere ti-år før (ca 1945) fasttelefonen dekket 50 prosent av husholdningene i. Motsatt tok det omtrent fem år for mobiltelefonen å nå samme nivå ved introduksjonen i 1990. Som det fremkommer av figuren har innovasjoner som har blitt introdusert i den nyere tid, blitt adoptert mye raskere enn før i historien. Dette reiser noen interessant problemstillinger.
 
 Figur 2, som er utviklet av Michael DeGusta ved MIT’s Technology Review, viser det samme bildet som over, men med fokus på adopsjon av fasttelefoner, mobiltelefoner, og smarttelefoner. Kurvene stiger brattere i moderne tid og det går atskillig kortere tid før man når samme penetrasjonsnivå.
Med vekstkurver hvor adopsjon og diffusjon skjer svært fort, må bedrifter utnytte markedsmulighetene mye raskere enn før. Her blir veien til mens man går– noe som inviterer til større grad av prøving og feiling. Alternativet er at bedriftene har en mer gjennomtenkt forståelse av hva er det egentlig kundene ønsker gjort. Valg av nye teknologiske løsninger er fordi disse gjør jobben de ønsker gjort fortere, billigere, morsommere, eller enklere. Når man vet at man kan gjøre jobben mye bedre enn nåværende løsnigner, må man planlegge med hurtig vekst - noe som setter krav til leverandør og logistikkfunksjonen. Hvor trist er det ikke å ha en kjempesuksess hvor man ikke kan etterkomme etterspørselen umiddelbart - noe som gir konkurrenten tid og rom til å komme tilbake med "me-too" produkter.

Ingen kommentarer: