tirsdag 19. november 2013

Nettbutikkene blir (nesten) som butikkene!


Handelsmessig går butikkeiere nå inn i en interessant periode hvor røde regnskapstall skal bli sorte. Stikkord er Black Friday i USA, Cyber Monday på Nettet, og Julehandelen lokalt. 

For mange butikker utgjør denne perioden omlagt 40 prosent av årsomsetningen. Mens årets-julehandel i USA i fysiske butikker er forventet å stige med ca 4 prosent til USD602 milliarder, er den i Netthandelen forventet å stige med 15 prosent til USD 82 milliarder. Samme utvikling er forventet i Norge. Men dette kommer ikke av seg selv. For å få volum må forholdene legges til rette for effektiv handel. Netthandel er for mange svaret på tidsknapphet - spesielt i tiden før jul! 

De fysiske butikkenes store fordel i kampen mot Nettbutikkene har vært og er det sosiale ved å handle, opplevelsen ved å være i et handlemiljø sammen med andre mennesker, se og oppleve produkter i en kontekst, bli inspirert, ta og føle på produktene, og ikke minst kunne ta dem med seg der og da etter betaling.


Nå viser det seg at en rekke Amerikanske Netthandels-butikker angriper de gamle butikkene på det siste området ved å tilby levering samme dag – for noen levering innen en time. Riktig nok mot ekstra betaling. Mens eBay NOW vil levere innen en time for USD5, vil butikkjeden Wal-Mart gjøre det i løpet av dagen for USD10. Amazon er billigst med USD3,99 i ekstra påslag i prisen.

Å få produktet med seg her og nå når man har bestemt seg fremfor senere, skulle for de aller fleste kunder være attraktivt – selv om man må betale for det. Innen kjøpspsykologien snakker vi om ”instant gratification” (umiddelbar belønning) som viktig for å utløse kjøpsatferd. Alt taler derfor for at umiddelbar levering er populært og brukt av mange som handler på Nettet. Men nei!

I følge data fra det Amerikanske National Retail Federation og gjengitt i The Washington Post 19 november, brukte bare 4,2 prosent av konsumentene “samme-dag-levering” regelmessig i løpet av 2012-julehandelen og bare 7,2 prosent hadde benyttet tjenesten en eller to ganger. 

En grunn for dette kan være at det for de aller fleste Nettkundene er en slik service fremdeles ny og delvis ukjent. Vi har med andre ord lært oss til at Netthandelsvarer blir levert om noen dager. Å måtte betale for å få det levert før er ikke så attraktivt for mange - ennå. En annen årsak kan være at slike tjenester er kun tilgjengelig i store byer som for eksempel New York, Chicago, og San Fransisco. I Norge Oslo, Bergen, Stavanger. En tredje grunn kan være at vi står overfor et generasjonsskifte hvor yngre Millenniums-konsumenter (født på 1990-tallet) som har andre krav og forventninger først nå kommer inn i markedet.

Slik sett kan det virke som om at levering innen timen eller samme dag er som lansering av en ny tjeneste som skal adopteres. Vi må derfor forvente en lav vekst før den blir etterspurt av flere og gjort tilgjengelig i flere byer -  det hele fremskyndet ved at ”millenniums barna” kommer inn i markedet. Noe som underbygger dette er data fra National Retail Federation som viser at de unge er mer tilbøyelige til å benytte seg av samme-dag-levering tjenesten enn eldre kunder.

I 2012 benyttet 12,4 prosent av kunder mellom 18 og 34 år seg av en slik tjeneste og 17 prosent hadde benyttet seg av av og til sammenlignet med 4,2 prosent og 7,2 prosent for alle Nettkundene. At menn (6,3 prosent) mer enn kvinner (3,5 prosent) er mer tilbøyelig til å ville ha varene her og nå, kan skylles forskjell i personlighetstrekk kjønnene imellom: kvinner kan i større grad vente.

Oppsummert har vi: a) mens Netthandel fremdeles er liten målt i omsetning (14 prosent av totalen), stiger den mye sterkere enn vanlig butikkhandel (375 prosent) og b) at tilnærmet ”her-og-nå” levering er på full fart inn i Netthandelen. Med andre ord: nok en butikk-skanse står for fall.

Men hva kan de fysiske butikkene gjøre for å møte trusselen? Svaret er innovasjon ved å 

  • etablere egne Netthandelsløsninger og 
  • gjøre opplevelsene og det sosiale ved handling i butikken (enda) mer fremtredende. 

Butikkjeder med nasjonal distribusjonsdekning hvor kundene kan velge å handle i butikkene og få varene med seg med en gang eller få den levert hjem om noen dager, vil være bedre rustet til å møte de rene Netthandelsbutikkene. Med andre ord: virtuelle og fysiske butikker flyter sammen i en løsning.Ingen kommentarer: