mandag 2. september 2013

Bezos resept for suksess!

For litt siden kjøpte Amazons leder, Jeff Bezo, den tradisjonsrike avisen The Washington Post som hadde slitt økonomisk med omstillingen fra papir til digital.

Faktum er at den samlede Amerikanske avisnæringen har annonseinntekter som er tilbake på 1950-nivået - selv når man inkluderer on-line annonser. Verdsettingen av avisene viser samme negative utvikling. Bezo betalte kontant USD 250 millioner for The Post - noe som hadde vært uhørt for bare fem år siden!!

Bezo kjøpte The Post for sine egne penger uavhengig av Amazon. Gitt at han ikke er filantrop eller ønsker å kaste bort penger, hva er hans resept for suksess?? Jeg fant følgende utsagn fra New York Times av interesse og oppløftende - ikke bare for Bezo, men for alle ledere.

“We’ve had three big ideas at Amazon that we’ve stuck with for 18 years, and they’re the reason we’re successful: Put the customer first. Invent. And be patient,” he said. “If you replace ‘customer’ with ‘reader,’ that approach, that point of view, can be successful at The Post, too.”
Mantraet som burde prege alle styrerom er: Kundene først, innovasjon, og vær tålmodig. Men for å kunne etterleve dette må man ha enten dype lommer eller investorer som gir en tid og penger.  Kanskje man  burde være mer kritisk til hvem man vil ha som aksjonærer eller at aksjonærene burde gi selskapene mer tid??

Ingen kommentarer: