onsdag 18. september 2013

Bergen som Boston og San Francisco?


Fra Bergens Tidende 18 mars 2013.

For å opprettholde vår velstandsutvikling trenger Norge innovasjoner. Mens sentrale byer har funnet sin innovasjonsnisje: Stavanger olje, Trondheim teknologi og Oslo medisin, hva kan være Bergens nisje? 

Historien og nåtiden viser at dette kan være innovasjons av kunnskapsbaserte tjenester. Men kan Bergen bli som San Francisco eller Boston? Jeg mener ja.

Alle byene ligger ved kysten. Alle har en klar geografisk avgrensing. Alle har spilt viktige roller i nasjonens utvikling. Alle er utpregede studentbyer omkranset av en flora av universiteter og høyskoler. I Bergen har vi Universitetet på Nygårdshøyden, Høyteknologisenteret på Marineholmen, Haukeland Universitetssykehus ved Kronstad, Havforskningsinstituttet på Nordnes, og Norges Handelshøyskole i Breiviken. Rundt San Francisco og Boston finner vi for eksempel Berkeley, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, og Harvard som nok er bedre enn våre lokale miljøer.

Mens det er utenkelig at Bergen kan oppnå samme nivå, kan dagens utgangspunkt bedres gjennom en bevisst rekruttering av ledende nasjonale og internasjonale forskere tiltrukket av fremragende muligheter for forskning i Bergen. Slike forskere vil tiltrekke seg dyktige studenter nasjonalt og internasjonalt – noe som gjør utdanningsprogrammene bedre. Over tid vil slike miljøer tiltrekke seg kunnskapsintensive virksomheter – noe Bergen og Norge trenger.

Rundt San Fransisco og Boston finnes selskaper som for eksempel Hewlett Packard, CISCO, Apple, Google, Wikipedia, og Facebook. Dette kan også skje i Bergen dersom flere forskere, utdanningsprogrammer og bedrifter blir av verdens-kvalitet – et mål vi kan komme nærmere dersom vi får til et sterkere samarbeid mellom det offentlige, akademia og næringsliv. Og det skjer.

I 2011 tildelte Norges Forskningsråd Norges Handelshøyskole (NHH) Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og fulgte opp med en betydelig bevilgning over åtte år. Center for Service Innovation (CSI) er NHH's koordinerte satsing for å styrke tjenesteinnovasjon som forskningsområde i Norge samt styrke norske tjenestebedrifters innovasjonsevne. I tillegg til bedriftspartnerne har senteret knyttet til seg nasjonale og internasjonale forskningspartnere og har nå et solid utgangspunkt for sitt arbeid.

Mens CSI har et nasjonalt mandat er det viktig for Bergen og næringslivet å utnytte det faktum at forskningssenteret er lokalisert her. Med sin historiske handelsvirksomhet på Bryggen, finansvirksomhet i Fyllingsdalen og dagens turisme, har Bergen det beste utgangspunktet for å lykkes med å bli Norges viktigste by innen tjenester og innovasjoner. Det er en rød tråd fra Hansatidens handelsvirksomhet via dagens turisme til morgendagens kunnskapsbaserte tjenester. Bergen kan tjenester.

Men innovative ideer kommer ikke av seg selv. De kommer fra samspillet mellom forskning, utdanning, og aktører som vil satse penger på innovasjoner og entreprenørskap. NHH og CSI vil, godt hjulpet av andre forskningsmiljøer, fungere som et lokomotiv i tjeneste-innovasjonsforskningen lokalt og nasjonalt. Men sentrale aktører i regionen må tenke på hvordan et samarbeide med dette kraftsenteret kan styrke dem, Bergen, og dermed Norge.

Rundt Oslo har vi Norges mest utbygde finans og venture-kapitalmiljø. Det vi ofte hører fra dem er at de savner de gode innovative prosjektene. Svaret er at det kan de få ved å komme til Bergen – Norges svar på Boston og San Fransisco – Norges kraftsenter for tjenesteinnovasjoner. 

2 kommentarer:

Linn Søvig sa...

Hei! Veldig interessant innlegg. Jeg jobber med Spillmakerlauget som jobber for et bærekraftig spillutviklingsmiljø i Norge. Vi ser at spillutvikling kan være med på å drive innovasjon i flere næringer, som helse og utdanning o.m. Vi har foreløpig over 450 medlemmer og vi jobber med å bygge et nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling i Bergen. Vi ser at dette kan by på en unik kompetanse i Bergen som flere næringer kan benytte seg av.
Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til vår konferanse Konsoll 3. og 4. oktober i Litteraturhuset. Spesielt interessant for deg er kanskje vår Dragons Den hvor spillutviklere får mulighet å pitche sine idéer til vårt ekspertpanel 4. oktober etter lunsj.
Vi har stor tro på Bergen som en energisk og innovativ by. Vi har også fått gode samarbeidspartnere med bl.a. MediArena som forstår verdien av å ha et slikt ungt og innovativt miljø i Bergen.

Tor W. Andreassen sa...

Linn,
Takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette.

Spillteknologi og design er kunnskapsbaserte tjenester - tjenester som kan anvendes i bedrifter for opplæring (Gamifisering) og utdanning (MOOC). Jeg visste ikke at Bergen hadde et miljø på spilltjenester. Skal se om jeg klarer å komme på Konsoll.

Tor