mandag 30. september 2013

Service-innovasjon: Norge tar grep!


I et samarbeide mellom Cornell University - Johnson School of Business, INSEAD, og WIPO (World Intellectual Property Organization) ble det nylig fremlagt en 2013 rangering avnasjoners innovasjonsevne. For en gang skyld synes Norge å være i “det rette selskap” blant de 20 beste, men etter Sverige, Finland, og Sverige. Det siste er dessverre et konstant faktum.

Når vi bryter ned tallene i de syv hovedområdene, fremkommer et mer variert syn.


·       Institutions:                                    93,4 (4)
·       Human capital & research:             55,2 (15)
·       Infrastructure:                                 60,7 (3)
·       Market sophistication:                     62,5 (22)
·       Business sophistication:                  45,2 (30)
·       Knowledge & tech. Output              36,1(35)
·       Creative output:                               59,7 (7)

Tallene er indeksert fra 0- 100 og tallene i parantes er rangering innen området. Mens vi er nær toppen innen institusjoner, infrastruktur, og kreativt utkomme, er det rom for forbedring innen de andre områdene hvor Norge er middelmådig.

Som en nasjon basert på tjenesteytende sektor, er innovasjon innen denne sektoren svært viktig for Norge i tilpasningen til livet etter oljen. Heldigvis gjøres det grep som skal bidra med større kunnskapsproduksjon innen dette området.

Center for Service Innovation (CSI) er et koordinert tiltak ved Norges Handelshøyskole (NHH) for å fokusere ulike utfordringer som innovasjon i tjenester representerer. Målet med  CSI er å bedre samarbeidspartnernes – næringsliv og akademia - innovasjons evner. CSI er et av 21 Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd. CSI er en viktig del av NHH2021 satsing på å posisjonere NHH som en av Europas ledende handelshøyskoler innen 2021.

Senteret er lokalisert ved NHH, Institutt for Strategi og Ledelse, men skal trekke på alle skolens fagkrefter – noe som vil være svært attraktivt og påkrevet. Serviceinnovasjon er ikke en silosport, men holistisk og mange-fasetert med elementer av samfunnsøkonomiske, finansielle, strategiske, IT, organisatoriske, og markedsføringsmessige problemstillinger. Innen disse feltene disponerer NHH noen av Norges beste fagkrefter. I tillegg inngår SINTEF, Arkitekt Høyskolen i Oslo (AHO), Karlstad Business School, og Copenhagen Business School som akademiske partnere.

CSI ble etablert i 2011 og er nå på vei mot sitt tredje driftsåret med gode resultater å vise til: forskningsskole, to doktorgrader (Norges Designråd og AHO), to bøker, 45 masteroppgaver, og en rekke journalartikler. Forskningen skjer innen fire tematiske områder:
  1. Innovasjon innen kunde og merkeopplevelser
  2. Samskaping og åpne innovasjonsprosesser
  3. Innovasjon i forretningsmodeller
  4. Infrastruktur og strukturelle innovasjoner


Sammen med de industrielle partnerne - Telenor, Storebrand, DNB, Trygg, og Posten – og de akademiske partnerne arbeides det totalt innenfor 11 arbeidspakker som hver er bemannet med (minst) en forsker, en stipendiat og ofte studenter som skriver sine hovedoppgaver. Partnerne definerer problemområder de ønsker adressert som siden ressursbelegges. CSIs bidrag er å stille med forskningskompetanse og kapasitet.  Mer informasjon om CSI og det arbeidet som gjøres, kan man finne på en svært utbygget hjemmeside her.

CSIs mandat er å utvikle, implementere og formidle ny kunnskap om serviceinnovasjon. Formidling er derfor en viktig aktivitet for senteret. Senteret har etablert en svært aktiv blogg hvor kunnskap og innsikt fra egen og andres forskning formidles med stor oppdateringsfrekvens. Jeg inviterer deg til å besøke bloggen og legge den inn som en fast lyttepost. Du finner den her.

CSI er kanskje Norges mest aktuelle forskningsinitiativ innen service innovasjon og innovasjonsbloggen er et ”must” sted for den intellektuelt nysgjerrige og innovasjonsopptatte leder.

Ingen kommentarer: