mandag 9. september 2013

Netthandelen kan gjøre butikkene overflødige


Når vi snakker med handelsstanden er det bekymringen forNetthandelen som er gjennomgangstonen. Dette er forståelig. Det er alltid vanskelig å konkurrere mot noen som tilbyr de samme varene - bare billigere. Og når man i tillegg utdanner kundene i butikken slik at de kan kjøpe tryggere på Nettet, oppleves det hele som urettferdig.

Men tar man ett skritt tilbake og observere det hele på avstand, er det et faktum at butikkenes monopol på distribusjon og salg av varer, er forbi. Slik sett er det som skjer i butikkene det samme som skjedde og skjer innen flynæringen: lavprisselskapene har kommet! Dette endret spillereglene dramatisk innen den bransjen. Jeg er redd samme blodbad vil finne sted innen handelsstanden.

Den eneste løsningen er at butikkene må a) utvikle egne Nettløsninger og b) redusere sine butikkostnader drastisk. Butikkenes utgifter består av tre hovedkomponenter:
  • husleieutgifter
  • kapitalkostnader
  • lønnskostnader

 Det vil være i utleiernes interesser at leietaker tjener penger. En reduksjon i leieutgiftene vil dermed være påkrevet. En annen modell for beregning av leieutgiftene kan også være mulig: hva med en kombinasjon av fast og variabel del som stimulerer til butikkens suksess. På den måten fordeles risikoen mellom utleier og leietaker.

Leverandørene kan bidra ved å øke leveransegraden og dermed redusere kapitalbinding i lageret. Ved rask supplering ved nesten tomme hyller, kan butikkene øke sin omsetningshastighet og redusere sin kreditter og dermed kapitalkostnader.

Lønnskostnadene kan være vanskelig å redusere. Men man kan utvikle andre kontrakter som mer bygger på timeengasjement. Dersom butikken bedre kan time besøksmengden i butikken med antall ansatte på gulvet, kan mye bedres. En måte å gjøre dette på er å reduser den faste staben og øke den fleksible staben. Større bruk av selvbetjeningsteknologi, kan avlette dette også.

Parallelt med at butikkene leter etter måter å redusere sine driftskostnader på, må de også bedre forstå hva deres nye rolle består i. Hvilken jobb er det kundene ønsker gjort når de engasjerer en fysisk butikk (og ikke en Nettbutikk) til å gjøre jobben??

Butikkene har tradisjonelt stått for en rekke oppgaver: 
  • tilgjengelighet
  • utstilling av varene
  • informasjon/veiledning ved kjøp
  • kjøp/salg og levering av varen til kundene
  • håndtering av reklamasjoner
  • tilby kundene en sosial opplevelse.


På Nettet foregår dette ved at varene er avbildet, veiledning/informasjon er skrevet på ulike hjemmesider og varene leveres etter flere dager. Om varen er kjøpt fra et utenlandsk selskap vil reklamasjonen være vanskeligere på grunn av avstand språk og kanskje annen lovgivning. Noen sosial opplevelse kan de ikke tilby.

Butikker som velger å konkurrere med standardvarer (for eksempel sko, klær, elektronikk, etc) vil oppleve et stort prispress. De må da legge mer vekt på det sosiale ved å kjøpe. Butikker som ikke tilbyr standardvare  (tilpassede klær) eller tjenester (frisører) vil ha et mindre press. Straks skreddersømmen stiger, vil folk søke personlig veiledning i butikk. Straks det man skal kjøpe blir mer komplisert, vil man søke veiledning og råd. Smarte butikker vil derfor se på veiledning som et produkt og ta betalt for det. Dette kan man eventuelt trekke fra ved endelig kjøp.

Å plukke butikk-produktet fra hverandre er det samme som flynæringen gjorde. Nå tar de betalt for bagasje og maten ombord er ikke gratis lengre. Hele innsjekkingen gjør kundene mer eller mindre selv også. Den samme smerten som de flyansatte følte ved å ta betalt for det som før var gratis, vil butikkene føle. Men det er ingen vei tilbake. Man kan ikke avlyse Internettet. Men du kan velge å gå konkurs.

En ting er sikkert: butikkene fyller en viktig rolle. Nå gjelder det bare å finne ut av hva den skal være. Opplevelser og det at man kan ta og føel på varen og få varen med seg med en gang, er unikt for butikkene. Når kostnadene trimmes, burde man være godt beredt til å konkurrere med Nettbutikkene. At nettbutikkene ofte etablere egne fysiske butikker, er verd å legge merke til.Ingen kommentarer: