torsdag 31. mars 2011

Bokanmeldelse: Alene - sammen?

Sherry Turkle, MIT-professor og fortfatter av boken "Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other" hevder at sosiale medier spiser opp vår produktivitet, ødelegger kreativ tenking og forflater våre sosiale relasjoner. Vi er alltid tilkoblet: sjekker mailer og tekster meldinger, under møter, begravelser, brylluper, forelesninger. I sum mottar vi og engasjerer vi oss i for mange kommunikasjoner per dag (emails, Twitter, Facebook, Flickr, txt-meldinger, etc).


Når jobben vår blir å kommunisere, blir det liten tid til å gjøre den egentlige jobben. Og når dialogen tilpasses mediet – raske meldinger og enkle spørsmål og svar - blir innholdet forflatet. Hva dette betyr for kreative tenking og innovasjon, kan man bare forestille seg.

Turkles budskap er å gripe fatt i vår avhengighet til de elektroniske mediene, endre livene våre og begynne å ha virkelige sosiale relasjoner – være mentalt tilstede i hverandres liv. Kan samtaleformen være på vei tilbake?

I sum underbygger Turkle hva Nicholas Carr fremstiller i boken ”The Shallows” og som jeg koblet noen tanker til i blogg-innlegget ”Vil de korte tanker ta over?”. Tilgjengeligheten har tatt overhånd og vi kan regne med at pendelen svinger tilbake til et sted midt i mellom elektronisk og menneskelig kontakt og omgang.

Du kan høre intervju med henne her.

Ingen kommentarer: