torsdag 8. juli 2010

Bokanmeldelse: The Shallows


The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains
av Nicholas Carr. W.W. Norton & Company, 2010

I denne boken tar Nicholas Carr (forfatteren av suksessboken The Big Switch) opp et av de mest sentrale spørsmålene i vår tid: mens vi nyter godene av Internettet, ofrer vi vår evne til å lese og tenke dypt?” Carr mener ja!

For å underbygge sin konklusjon tar han leseren med på en reise gjennom århundrer av hjernens utvikling gjennom ulike hjelpemidler: fra alfabetet, via kart, det trykte ord, klokken og datamaskinen. Alle fenomenene har endret måten vi tilegner og behandler informasjon på og vi har sett at hjernens ulike sentra har endret seg tilsvarende. Carr bygger i stor grad sine tanker på nyere forskning innen ”neuro science” og pionerer som Michael Merzenich og Eric Kandel som viser at teknologier eller hjelpemidler vi benytter til å finne, lagre og dele informasjon på omprogrammerer våre nevrologiske stier. Man kan gjennom hjerne scanning se hvordan hjernen dynamisk tilpasser og utvikler seg i forhold til disse.

Carr forklarer grundig hvordan den trykte boken hjalp oss å fokusere vår oppmerksomhet og stimulerte til dyp og kreativ tenking over lengre tid. Han ser dette i sterk kontrast til Internettet som oppfordrer til raske, konsentrasjonsmessige avbrudd i innsamling av informasjon fra mange kilder – noe hjernen tilpasser seg raskt. Carr mener at Internettet sånn sett er som dop for en hjerne som hungrer etter å bli stimulert raskt og på mange måter. Dette går ut over vår evne til å konsentrer oss over lengre tid. Vi blir rett og slett mer rastløse og vi faller for hjernens nye krav om konstant eksponering for noe nytt, for eksempel sjekk emails eller sende tekstmeldinger ofte.

Mitt spørsmål da jeg la boken vekk var: er tiden for det kunnskapsrike kreativ tenkende mennesket forbi? Sannsynligvis ikke. Men tanken jeg sliter med nå er: vår evne til å reflektere over ny kunnskap er unektelig knyttet til vår evne til å behandle og lagre ny kunnskap – noe som krever tid og konsentrasjon over lengre tid. Når denne evnen blir borte og gitt at vi ikke blir mer intelligente over tid, hva da med utvikling av nye tanker og innovative løsninger?

Jeg likte boken svært godt. Den er skrevet på en fengende måte som paradoksals nok får deg til å sitte i ro og lese sammehengende uten å måtte gjøre noe annet. Jeg ser på The Shallows som en svært viktig bok i en gryende debatt om vårt bruk av Internett og datamaskiner i undervisningen. Still deg følgende frekke spørsmål: gjør Google oss dummere?
Du får boken på Amazon til USD 18 eller på Kindle til USD 12

Ingen kommentarer: