fredag 25. juni 2010

Et Silicon Valley i Norge?

Kommer i Aftenposten Debatt
Fra Gründer/Økonomisk Rapport (utvidet format) nr 5/2010
Fra Ukeavisen Ledelse 10 sept 2010

Russlands president, Dimitry Medvedev, besøkte Silicon Valley i California for å se opprinnelsen til suksessen. Han ønsker å skape noe tilsvarende i en forstad til Moskva. Men kan politikerne skape et Silicon Valley? IT Fornebu var en flopp. Er det beviset på at vi ikke kan skape et Silicon Valley i Norge? Jeg mener nei. La meg utdype.

”The Valley” er et geografisk område som dekker det sørlige området av San Francisco Bay fra Palo Alto til San Jose-området i sør. Navnet er knyttet til de mange høy-teknologi bedriftene som benytter silicium i sine løsninger. I dag finner vi globale bedrifter med høyprofilerte navn som for eksempel Apple, Facebook, CISCO, IBM og Google her. Fra disse strømmer det ut innovative nyvinninger til glede for hele verden.

Det som skaper Silicon Valley-effekten er fire faktorer: et fremragende forsknings universitetsmiljø som tiltrekker seg noen av verdens smarteste forskere og studenter, venture kapitalister som er villig til å satse på innovative oppstartsbedrifter, og drømmen om å skape noe stort og tjene masse penger. Men det er en fjerde faktor som er vanskelig å kopiere: innovasjon og entreprenørskap.

Rundt Forskningsparken i Oslo, langs Gaustabekken og Akerselva ligger Universitetet i Oslo (Ui) og Handelshøyskolen BI og noen av de største og mest innovative Norske bedriftene. Innenfor dette området finner vi en rekke av Norges ledende forskere og tusener av studenter hvor mange leter etter måter å anvende sine kunnskaper på. Men er forskerne, utdanningsprogrammene og bedriftene av Silikon Valley-kvalitet? De fleste vil svare nei på det. Det er her vi må begynne!

Elite-tanken sitter langt inne i Norsk utdanning – noe UiO fikk merke da de benyttet ordet ”ledende” i sin markedsføring. Men det er mulig å skape fremragende forsknings og utdanningsinstitusjoner rundt Forskningsparken. I ”the Valley” har man Berkeley og Stanford. I Boston har man MIT og Harvard. I Trondheim har vi NTNU og i Oslo UiO og BI. Det er et faktum at rundt etablerte forskningsinstitusjoner skjer det knoppskyting basert på forskningen og kreative studenter. Dette kan forsterkes.

Ting vil ikke skje over natten, men over tid i en tre-trinns prosess: først en satsing på å tiltrekke seg talenter. Så en dreining i utdanningsmandatet fra å utdanne mennesker til å utdanne mennesker som ønsker å omsette sin kunnskap til å skape noe. Med andre ord: mer innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Til slutt må Staten definere høyere utdanning som et satsingsområde og tørre å satse spisset og ikke bredt over hele Norge.

Næringslivet må innse at kvaliteten på den forskningsbaserte utdanningen og studentene de mottar er så gode som forskerne universitetene og høyskolene evner å tiltrekke seg. Jeg har lenge undret meg over den baksete holdningen næringslivet har til finansiering av forskning. Penger inn i ledende forskningsmiljøer vil ha en multiplikator effekt i form av ringvirkninger. Som kjent følger talenten pengene.

Innovative ideer kommer fra samspillet mellom forskning, utdanning, dyktige studenter og aktører som vil satse penger på gode ideer. Rundt Oslo har vi Norges mest utbygde finans og venture-kapital miljø. Det vi ofte hører fra dem er at de savner de gode innovative prosjektene. Hva er vel et bedre prosjekt enn å bidra til finansiering av norsk utdanning og forskning for å skape ”the Valley” i Oslo?

7 kommentarer:

Terje Hauger sa...

Sjelden har vel utgangspunktet vært mer feil: Hvorfor i himmelens navn skal Jens Stoltenberg/politikerne skape et norskt Silicon Valley? Har de noen som helst kompetanse for dette? Skeptisk. Hvis ikke næringslivet selv ser poenget/muligheten, ja, så er det vel kanskje en dårlig ide?

Jeg drømmer også ofte om store prosjekter, men da sitter jeg som regel på dass. Fint tidsfordriv der.

Tor W. Andreassen sa...

Terje,
Takk for reaksjon - det er viktig og bra.

Kanskje ikke det ikke er utgangspunktet, men ambisjonene som er feil. Vi vet at Norge for å kunne konkurrere må bevege seg oppover i næringskjeden - mer kompetansebaserte tjenester. En ambisjon ala Medvedved viste ved å besøke Silikon Valley synes jeg er en like hårete ambisjon for Norge for å kunne utvikle morgendagen.

Hva gjelder næringslivets bidrag mener jeg at deres fravær er preget av et gratis norsk utdanningssystem hvor bidraget skjer via skatteseddelen. Jeg tror ikke det er uttrykk for behov. Antall henvendelser fra næringslivet om råd og innspill tyder på et behov for kunnskap. Resultatet av deres mangelfulle engsajement i utdanning og forskning er at norsk akademia ikke tiltrekker seg dyktige nok talenter.

Det er en kjennsgjerning at talentene følger pengene. I dag er det ikke nok penger innen forskning til at det er attraktivt. Dette må næringslivet ta konsekvensen av. Middelmådig innsats gir middelmådig resultat - noe samfunnt får igjen i form av middelmådige studenter.

Fortsett å tenke store tanker - hvor er ikke så viktig.

Beste hilsen
Tor

Yosh sa...

Gaustadbekkdalen hypes kanskje litt, men hvorfor ikke?

"en tredel av Norges samlede forsknings og utviklingsressurser" ligger her allerede (i følge statsbygg). Forskningsparken er nevnt, de to informatikkbyggene like så, og hvis alt går etter planen kommer også "forskningsanlegg for kjemi, farmasi og molekylær Life Science" i området som ligger midt mellom Blinern (med rest-UiO) og Gaustad (med rikshospitalet). All grunn til å være stolt over det (dog 1/3 av den lille totale norske forskningen kanskje ikke blir all verdens heller i norsk målestokk når man tenker arbeidsplasser eller verdiskapning?)

Men hva har dette med norske poltikere å gjøre? Det er da ikke deres ide å gjennomføre denne satsingen.

Det blir veldig indirekte å satse på utdanning og skatteincentiver, men det er kanskje like greit, egentlig. Du nevner månelandingen, kanskje nettopp alle de menneskelige ressursene til Silicon Valley kom pga all realfagsatsingen USA tok på 60-tallet og utover nettopp pga månekappløpet?

Tor W. Andreassen sa...

Kjære Yosh,
Takk for kommentaren din. Vi synes å være enig: alle ingrediensene for suksess ligger der som grunnlag for banebrytende tenking og innovasjon.

Jeg tror også at vi er enig om at en "Valley" i Norge ikke kommer på grunn av, men til tross for politikere. De vil dog være de første til å ta æren om det tar av.

En stor-satsing på realfag og business i form av innovasjon og enterprenørskap tror jeg er to gode ingredienser som må blandes inn. Dyktige fagfolk og studenter kommer når miljøet driver relevant og rigorøs kunnskapsutvikling. Vi får håpe at næringslivet også kommer.

Beste hilsen
Tor

Yosh sa...

Takk selv, leser bloggen din med stor interesse :-)

Anonym sa...

Silicon = Silisium, som brukt i bl.a. mikroprosessorer.
Silicone = Silikon, som brukt helt andre steder.

Tor W. Andreassen sa...

Kjære Annonym,
Tusen takk. Sjelden har en språkglipp vært bedre påpekt. I stand corrected.
Beste hilsen
Tor