lørdag 2. april 2011

Hodet ut av Skyen!

The Cloud eller Skyen på norsk, er på alles lepper bortsett fra norske ledere. Dataanalyse selskapet Gartner Group definerte i 2010 Skyen som den mest lovende forretningsteknologien. Da er det et paradoks at så få ledere er opptatt av hva den kan bety for deres virksomhet. Jeg skal her kort se litt på markeds-/kundeaspekter ved teknologien – et område som så langt er neglisjert.

Men før jeg gjør det, la meg gi litt bakgrunnsinformasjon. Skyen er definer som levering av dataressurser ved behov via data nettverk. En norsk IT-leder jeg kjenner, kaller Skyen for "dataressurser på tappekran" - svært beskrivende. Pt er Skyen som forretningsområde lite – bare fem prosent av IT industriens USD 1,5 trillioner. Men den vokser svært fort. Hovedaktørene er Microsoft, Google og Amazon. Fordelene med Sky-løsningen fremfor å ha tilsvarende ressurser i eget hus, er mange.


Fleksibilitet: Ved oppstart av nye bedrifter måtte man før kjøpe inn det utstyret man trengte – ikke bare nå, men for en tid fremover. Dette i en periode hvor man minst av alt ville binde kapital i produksjonsutstyr. Med Skyen betaler man kun for det man til enhver tid trenger av dataressurser – som fra en tappekran.

Hurtighet: I vanlige bedrifter må man utvikle omfattende dokumentasjon for behovet for mer dataressurser og så avvente beslutning fra ledelse, som kan ta tid. Tilsvarende løsninger vil være tilgjengelig på svært kort tid gjennom Sky-løsning. Definer hva du tenger og drar kredittkortet er det det hele.

Kompetanse: Drifting av kompliserte løsninger krever tilgang på mennesker med spisskompetanse. Når de aller fleste norske virksomheter er små og ligger spredt, sier det seg selv at slik kompetanse ikke er lett tilgjengelig. Gjennom Skyen får du umiddelbart tilgang på noen av de smarteste i verden innen området: Google, Amazon og Microsoft ansatte.

Kostnader: En typisk IT-avdeling har ca 70 prosent av budsjettet sitt bundet til vedlikehold av gamle løsninger og utstyr og bare 30 prosent til utvikling. Med Skyen kan 100 prosent knyttes til utvikling av nye løsninger. Kostnadene med å kjøpe tjenester fra Skyen er for de aller fleste overraskende lave.

Sikkerhet: De aller fleste IT-avdelingers mareritt er sikkerhet. Tenk bare på hvor slepphendt vi er med passord, hvor vi oppbevarer dem og hvor ofte vi oppdaterer dem. Tenk også på back up av hva du har på PC’en din. I Skyen inngår alt dette som en del av driftsmiljøet på et nivå langt over de fleste norske IT-avdelinger.

Som man skjønner fra det ovenstående er det mange svært gode driftsmessige grunner for ledere til å se nærmere på Skyen. Men, hva betyr Skyen for sluttkunder og ledere i et markedsperspektiv? Svarene er ofte mindre overbevisende. Dette fikk meg til å tenke litt på denne siden av Skyen.

Innovasjon: Fordi man så lett kan få tilgang på ekstra dataressurser vil tiden fra en ny ide til ferdig prototyp og testing, bli svært mye kortere – og billigere. Dette har store betydninger for innovasjon og tid til markedet. Kan Skyen hjelpe bedrifter til å innovere oftere og fortere, vil dette ha stor betydning for deres langsiktige konkurransekraft i markedet. For oppstart-bedrifter betyr Skyen at man kan komme i gang mye fortere med mindre kapital. For livet etter oljen vil økt innovasjonstakt og nyetableringer være svært relevant og viktig.

Variabel etterspørsel: For bedrifter som opplever store svingninger i etterspørselen på sine hjemmesider er Skyen en fantastisk løsning. Tenk deg at du driver en pizzarestaurant med bestilling via hjemmesiden. Alle vet at trafikken på hjemmesiden øker ved kontorslutt fra 1700 og utover i noen timer for så å roe seg. Eller hva om du heter TicketMAster og legger ut konsertbilletter for Pink Floyd Reunion på en gitt dato og klokkeslett? Med Skyen kan man automatisk få tilgang på den kapasiteten man trenger til enhver tid og unngår at servere går ned og hjemmesiden må stenges. Hva slik stenging betyr for tapt forretning, renommé og merkeverdi kan man regne på. Jeg antar at det er mer enn hva en Sky-løsning ville ha kostet.

Avanserte programmer: En annen fordel for mindre bedrifter er tilgang på kompetanse i form av ledende programvare som før bare var forbeholdt de virkelig store bedriftene som hadde råd til å utvikle slikt. Mindre bedrifter kan nå benytte kunnskapen til Google, Microsoft eller Amazon ansatte i form av programvare som disse har gjort tilgjengelig for sine kunder.

Vi lever i en tid hvor bedrifter har tilgang på data i et omfang vi aldri før har hatt. Tiltross for dette utnytter vi bare en brøkdel av disse dataene. Vanlige analysemetoder kan sammenlignes med å bruke spade der hvor vi i dag kan benytte bulldosere i tallbehandlingen. Bedrifter kan hver natt analysere alle henvendelsene de har fått på sine hjemmesider i løpet av dagen fra kunder over hele verden. På denne måten kan de bedre forstå kundenes elektroniske bevegelsesmønster og dermed utvikle bedre løsninger, anbefalinger og tilbud til sine kunder.

Sluttkunder kan ha svært mange fordeler av Skyen. Faktum er at mange nyter godt av Skyen uten egentlig å være klar over det. Tenk bare på Dropbox, Youtube, Gmail, Hotmail og Flicker. Andre kan svært enkelt lagre private musikkfiler, bilder og data i Skyen. Hvor mange har ikke mistet alt da PC’en, IPad'en eller SmartPhonen krasjet eller ble stjålet!

Netthandleren Amazon lanserte nettopp en Skytjeneste til sine sluttkunder hvor de kan lagre all sin musikk i Amazon-skyen for en svært moderat pris. Apple har en løsning de kaller MobileMe hvor innholdet på all dine Apple produkter lagres og synkroniseres gjennom deres sky. Aldri trenger du å fortvile over at du har med deg feil spilleliste på IPoden eller at IPhonen ikke er oppdatert med de siste telefonnumrene eller kalenderavtaler. Microsoft har laget en løsning de kaller Windows Live Skydrive hvor familiemedlemmer kan ha det som felles postkasse for sine dokumenter og bilder. Gjennom denne løsningen kan man i tillegg få tilgang på alle Windows produktene Word, Excell og Powerpoint, etc.

Skyen har kommet for å bli og vil bli viktigere. Spørsmålet ledere bør stille sine IT-ledere er: Hvordan kan Skyen hjelpe oss til å utvikle vår forretningsmodell og øke våre kundetilførte verdier? Dette er et mye mer relevant spørsmål enn hvordan Skyen kan hjelpe deg til å spare kostnader. Mens du kan kutte kostnader til null, kan du alltid tilføre kundene flere verdier – noe som utløser økt kundetilfredshet, lojalitet og større betalingsvilje. Er det noe aksjonærene setter pris på så er det nettopp dette. Fornøyde kunder gir fornøyde eiere.

Det blåser kaldt på toppen er et kjent uttrykk. Ja, men det er også der tåken eller Skyen legger seg først. I mars-utgaven av Business Week sier de på forsiden at ledere må få hodet inn i Skyen. Jeg sier at de må få hodet ut av Skyen og heller se hvilke markedsmuligheter den representerer - noe som er mye mer givende enn bare kutte kostander. The Sky is NOT the limit!!

2 kommentarer:

Mari Grini. sa...

Interessant bloggpost. Jeg skulle imidlertid ønske meg et lite tillegg. Det er viktig at man også kan forholde seg til risiko, ansvarsforhold og jus på en god måte. Det er ikke så enkelt som det fremgår her at sikkerhet nødvendigvis blir bedre i skyen. Jeg mener derfor norske ledere bør sørge for et godt overblikk over risiko, både kommersielt og operasjonelt, ansvarsforhold og jus ved bruk av skytjenester. Snakk gjerne med noen som kan IT og som har lojalitet til din bedrift. For til syvende og sist består skyen fremdeles av datamaskiner som fortsatt kan ha sårbarheter og dessverre fortsatt kan feile. Det er viktig å ha et realistisk forhold til skyen, og det gjelder både til fordeler og til endringer i risiko.

Tor W. Andreassen sa...

Mari,
Du har helt rett. Sikkerhet er helt sentralt og pt ikke avklart. Med virtuelle maskiner kan data også flyttes mellom ulike land hvor de har ulik lovgivning etc.
En hybrid løsning vil kunne være et lite svar på dette, men mer må gjøres.
På samme måte som bankvesenet har løst "hvor er pengene mine akkurat nå" problematikken, vil nok Sky-aktørene fikse dataproblematikken.
I mellomtiden må leder tenke seg om hva de vil lagre hvor.