torsdag 9. august 2018

5 innovasjonshindre for modne selskaper I

Høsten står for døren og mange virksomheter skal gjøre ferdig sin budsjetter og strategier for 2019 og tiden etter. Innovasjoner vil være sentralt for deres overlevelse.

Dessverre flopper de aller fleste innovasjonene i markedet. Dette reiser en rekke spørsmål. 

  • Er det kundene som ikke vet sitt eget beste når de unnlater å ta det nye i bruk? 
  • Er det bedriftene som ikke kjenner kundenes behov godt nok og lager noe kundene ikke vil ha? eller
  • Kan det være interne forhold i virksomheten som gjør innovasjon i modne virksomheter spesielt utfordrende? 

Mitt æren er det siste.

Historien er dessverre full av eksempler på modne virksomheter som har gått overende fordi de unnlater å innovere. Av dette kan vi lære en ting: En lang og fantastisk historie er ingen garanti for fortsatt suksess. Man må hele tiden tilpasse seg.

Men hva er det som gjør det vanskelig for store modne virksomheter å være innovative? En nylig Amerikansk undersøkelse foretatt av Innovation Leader[1]blant 270 ledere innen strategi, innovasjon og forskning, ga overraskende svar. De fem viktigste innovasjonshindre i store modne virksomheter er:

1) Intern politikk, territorie-kriger, og mangel på samarbeid (55 prosent)
Gjennom vår forskning har vi erfart at innovasjon i tjenester, mer enn innovasjon i varer, forutsetter samarbeide mellom ulike funksjoner i virksomheten. For eksempel er IT, finans, regnskap, strategi og HR forskjellig fra markedsføring, salg og logistikk, men de må alle samarbeide om innovasjoner. Ikke alle har samme agenda.

2) Kulturelle problemer (45 prosent)
I store modne virksomheter eksisterer det en rekke subkulturer, spesialister, og organisatoriske enheter som kan gjøre samarbeidet om store innovasjonsprosjekter vanskelig. Tenk på innovasjon i helsevesenet.

3) Manglende evne til å reagere på kritiske signaler vedrørende virksomhetens fremtid (42 prosent)
Store modne virksomheter som har hatt en lang suksessfull historie slutter på et tidspunkt å lytte til markedet. Med lav kunde- eller markedsorientering kan man lett unngå å høre lyden av pikkoloen i drønnet av paukene. Tenk på KODAK.

4) Mangel på eller utilstrekkelig budsjett (41 prosent)
Innovasjoner er risikofylt og pengene må tas fra trange budsjetter eller prosjekter med ulik risikoprofil. Da er det lett å gi penger til de trygge og sikre prosjektene som for eksempel kostnadsreduksjoner i produksjon.

5) Mangel på rett strategi eller visjon (36 prosent)
Strategi betyr å velge bort noe godt til fordel for noe bedre. Men dette krever at man vet hvor man skal. Verdens beste ishockey spiller, Wayne Gretzky ble en gang spurt om hvorfor han scoret så mange mål. Han svarte: man må bevege seg dit hvor pucken kommer til å være, ikke hvor den er. Tenk på NOKIA.

Det er overraskende at en rekke innovasjonshindre er av organisatorisk og ikke markeds-/kundekarakter som vi vanligvis tenker på. Organisatoriske innovasjonshindre ligger på toppledernes bord og krever engasjement for å fjerne hindrene. Å vente er ingen opsjon selv om ting tar tid.


"En ting er sikkert: uten kunder har firmaet ingen omsetning, ingen lønnsomhet og ingen verdi."

Mens vi venter på at lederne kommer i gang med oppryddingsarbeidet, er det fem håndfaste ting de må ta hensyn til for å sikre en større kommersiell innovasjons-suksess i modne markeder[2]
  1. Advantage: Innovasjonen må være overlegen i forhold til andre veldefinerte alternativer. Apples smarttelefon, iPhone, var vesentlig bedre enn Nokias mobiltelefon.
  2. Compatability: innovasjonen må være konsistent med etablert livsstil og kunnskap. Minst mulig forandring. Markedet for mobiltelefoner var etablert og dominert av Nokia. Apple bygget på denne kunnskapen
  3. Complexity: Er innovasjonen lett å forstå og kommunisere? Er fordelene tydelige og reelle? Alle skjønte hva iPhone var med en gang
  4. Riskiness: Er det noen forutsigbare negative økonomiske eller psykologiske kostnader forbundet med adopsjon av innovasjonen. iPhone var dyrere enn Nokia, men mye «coolere»
  5. Divisibility: Kan kunden adoptere litt og litt eller må man adoptere hele løsningen med en gang? iPhone har utviklet seg til å være mer en plattform for tjenester og apper enn en mobiltelefon
Hva er moralen? 
Innovasjonsarbeidet i store modne virksomheter må gå videre langs to spor: 
a) et markeds/kundespor hvor bedriftene i større grad innoverer noe som kundene verdsetter og tar inn i sin hverdag og 
b) et ledelse-/organisasjonsspor hvor noen av de viktigste hindrene for innovasjon fjernes eller reduseres. 

En ting er sikkert: uten kunder har firmaet ingen omsetning, ingen lønnsomhet og ingen verdi.


[1]Scott Kirsner (2018): «The Biggest Obstacles to Innovations in Large Companies», Harvard Business Review, 30thJuly
[2]Rogers, Everett M. (1983). Diffusion of innovations (3rd ed.). New York: Free Press of Glencoe.

Ingen kommentarer: