onsdag 25. juli 2018

VIPPS - Apple Pay debatten

Publisert som debattinnlegg («Markedene må fungere») i Dagens Næringsliv 25 juli 2018

Skrevet sammen med Seidali Kurtmollaiev, Postdoktor NHH og Line Lervik-Olsen, professor Handelshøyskolen BI og NHH. Alle er tilknyttet Center for Service Innovation (CSI) ved NHH.

Det er ikke alle bedrifter forunt å få en ny tjeneste debattert i NRK Dagsrevyen, TV2 nyhetene og i en rekke debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Men Apple klarte det med sin Apple Pay tjeneste som ble lansert i Norge 20 juni gjennom Sbanken, Nordea, og Santander. Et enkelt Google søk på «Apple Pay + Norge» gir over 22.000 resultater. Men hvem diskuterer og hva diskuterer de?

Debatten har vist at vi har tre aktører med ulike interesser:
1.     varehandelen som er avventende, 
2.     kunder som ønsker å ta Apple Pay i bruk og 
3.     VIPPS-systemet som vil promovere egen løsning. 

Varehandelenpeker på manglende muligheter for å identifisere egne kunder, høye kostnader, og at de primært ønsker teknologiuavhengige betalingsløsninger. Varehandelens skepsis er forståelig da de ønsker enkle, brukervennlige og effektive betalingsløsninger hvor de kan beholde all informasjon om kundenes ulike kjøp. 
Kundeneønsker å prøve det siste nye samt ta i bruk det de måte finne best for dem og forventer at VIPPS-systemet stiller opp. Følelsen av at andre nekter dem valg skaper negative emosjoner og mange har ytret seg på DNBs Facebookside. 
VIPPS-systemetpeker på økte kostnader ved at Apple Pay i Norge bruker Visa som oppgjørsløsning, det effektive norske oppgjørssystemet som de kontrollerer, trusselen store internasjonale selskaper representerer ispedd et nasjonalromantisk argument om å understøtte nasjonale betalingsløsninger. Som konkurrent til Apple Pay er det naturlig at de vil forsvare egne interesser.

Mens man skal ha respekt for andres argumenter, er det etter vår mening bare Konkurransetilsynet som har flagget en prinsipiell innsigelse knyttet til konkurransevridning ved at Apple kan stenge andre konkurrerende betalingsløsninger ute fra sin iPhone.  Rent teknisk kan de blokkere signaler fra en NFC-antenne inne i iPhonen, som besørger den kontaktløse betalingen, og dermed effektivt stenge ute andre konkurrenter. Med Apples markedsmakt innen smarttelefoner nasjonalt og globalt, kan en blokkering av andre konkurrenter skape en tilnærmet monopolsituasjon – noe som er uønsket. 

Mens trusselen er reell, gjenstår likevel spørsmålet: Vil Apple stenge ute andre betalings-konkurrenter fra sin iPhone? Vi tror nei, fordi åpne og transparente systemer er normen blant brukerne i dag. 

Det er svært uklokt av tilbyderne å låse brukerne inne ved at Apple Pay kun fungerer på iPhones eller stenge ute nye brukere som har andre betalingsløsninger. Det samme gjelder VIPPS-systemet. Begge må tenke langsiktig og la kundene velge den beste løsningen for dem og ikke omvendt. En åpning for Apple Pay gjennom VIPPS-systemet viser at man er åpen og virkelig ønsker konkurranse velkommen. To ting kan skje:
1.     VIPPS-kunder som får erfaring med Apple Pay vil oppdage at VIPPS er best og forbli lojale VIPPS-kunder eller 
2.    VIPPS-kundene som har prøvd Apple Pay opplever den som vesentlig bedre og skifter bort fra VIPPS.

For DNB/VIPPS og Apple Pay ville begge kundeerfaringene være av stor nytte som "benchmarking" ved at en av dem blir styrket i troen på at de har den beste løsningen. Den andre vil få et sterkt incentiv til å innovere videre for å komme frem til en (mye) bedre løsning. 

I dag er VIPPS beste motstand mot konkurranse verken lave kostnader eller lokal løsning, men at kundene er låst til løsningen gjennom nettverkseffekten hvor nesten 3 millioner brukere er blitt gjensidig avhengig av hverandre fordi VIPPS på en elegant måte løser et enkelt betalingsproblem mellom private konsumenter. Men dette re ingen sovepute. De som husker MySpace - «verdens beste» sosiale medieløsning før Facebook - vet at nettverkseffekten er ingen varig innovasjonsstrategi når kundene kollektivt opplever en annen løsning som bedre. 

Kundene er de beste dommere av innovasjoner. Da er det naturlig at det er de og ikke tilbyderne som bestemmer hvilken løsning som har livets rett. Men da må markedene fungere. Derfor er Konkurransetilsynet innsigelse det viktigste argumentet mot Apple og Apple Pay i denne debatten.

Ingen kommentarer: