onsdag 5. februar 2014

Bruker kvinner og menn Facebook av samme grunn?

I disse dager fyller Facebook 10 år. Fra sin spede begynnelse på studenthybelen på Harvard i februar 2004, har Mark Zuckerberg bygget opp en brukerbase på 1,2 milliarder aktive brukere og et firma med en estimert verdi på mer enn USD100 milliarder. Fantastisk!

Facebook er i dag omtrent dobbelt stor, målt etter aktive brukere, som nummer to QZone og omtrent fire ganger så stor som nummer tre Google+. Den største brukerbasen finner vi i USA med om lag 145 millioner aktive brukere, India (115 millioner brukere) og Brasil (70 millioner brukere). Utviklingstrekkene har i den seneste tiden vært at unge reduserer sin bruk mens deres foreldre øker sin bruk. Årsaken som oppgis er at foreldrene presser ut sine barn på samme måte som barna ikke ønsker å være på samme festen som sine foreldre.

Men nå begynner vi å lære mer om hvorfor etablerte brukere bruker Facebook. Spesielt er forskjellen i hvorfor kvinner og menn bruker Facebook interessant. Av de åtte oppgitte eller målte grunnene for hvorfor man bruker Facebook, er det bare tre som er like mellom kjønnene: 
  • motta oppdateringer og kommentarer
  • holde seg oppdatert
  • få tilbakemeldinger er på ting man har postet


I alle de andre områdene ligger kvinnene (langt) foran mennene i hvorfor de bruker Facebook. Dette er vist i tabellen.


Mens kvinners hovedgrunn for å benytte Facebook er for å se på bilder og videoer (Kvinner = 54%; menn 39%), er menn mest opptatt av å dele ulike begivenheter med mange fort (menn = 42%; kvinner 50%). Andre områder hvor det er vesentlig forskjell mellom kjønnene er: 
  • se morsomme innlegg
  • lære om hvordan hjelpe andre
  • få hjelp fra medlemmer i sitt sosiale nettverk


I sum viser undersøkelsen at kvinner, med unntak av to områder, bruker Facebook innen definerte områder langt oftere menn. Kanskje ligger forklaringen i at Facebook er et sosialt medium og at kvinner er mer utviklet innen dette området enn menn? En indikasjon på dette kan ligge i at menn bruker Facebook primært for å vise ting til andre – noe som kan tyde på at de er opptatt av sin sosiale status og egen merkevarebygging blant venner og kjente.

Når vi ser på antall venner man har på Facebook, varierer dette med alder. I gjennomsnitt viser det seg at halvparten av Facebook-brukerne har mindre enn 200 venner, men at de yngste har flest venner (fra 18 til 29 år har 27% av brukerne mer enn 500 venner) – noe som avtar med alderen (fra 65 år og oppover har 72% av brukerne 100 eller færre venner). Men dette er et overgangsfenomen ettersom de unge blir eldre vil de ha flere venner enn deres (beste)foreldre.

  • 39% voksne har mellom 1 til 100 FB-venner
  • 23% har 101-250 FB-venner
  • 20% har 251-500 FB-venner
  • 15% har mer enn 500 FB-venner


Ettersom Internet-tilgangen stiger i Asia, er det her veksten vil komme fra i fremtiden. Facebooks suksess er primært forklart gjennom en tipping point og en nettverkseffekt: når mange nok bruker Facebook forsterker det andres behov eller lyst til å være der (Facebook blir en standard) også og når alle andre er der må jeg også være der. Men når alle andre er der, er det vanskelig for meg å melde meg ut av frykt for å ikke være oppdatert. Nettverkseffekten, mer enn tilfredshet med Facebooks ulike tjenester, blir da limet i relasjonen.


Ingen kommentarer: