torsdag 2. januar 2014

De mest populære innleggene i 2013.

Mens jeg ønsker alle et godt og skapende år med tid til refleksjon, gjengir jeg her de fem mest leste blogginnleggende for 2013.

Til slutt viser jeg det aller mest leste innlegget gjennom tidene på denne bloggen: Vil de korte tankene ta over?

Beste hilsen
Tor

Norske bedrifter blir tatt over av andre nasjonale og internasjonale selskaper. Hvordan kan ledere ved å jobbe sammen med forskning utvikle flere og bedre løsninger og dermed redusere incentivet for at aksjonærene selger ut. Innlegget ble linket til fra VG.no

Fotball er en idrett som lever og overlever på økonomisk doping. Mens prestasjonsfremmende midler er bannlyst for utøverne slipper lederen unna med sin form for doping. Poenget er at forballen har en forretningsmodell som ikke er bærekraftig fordi alle tenker kun på seg selv og grådighet fremfor samarbeidet styrer. Innlegget ble linket til fra VG.no

All innovasjon innen flynæringen har etter Ryanairs inntog vært rettet mot økt effektivitet. I dag er det kundene som må tilpasse seg flyselskapene og ikke omvendt. Lave priser ligger i potten og kundene har avfunnet seg med det meste. Men nå viser det seg at Ryanairs kunder har fått nok - noe som har tvunget selskapet til å endre syn og holdning.

Abercrombie & Fitch sin sjef mener at store mennesker ikke underbygger selskapets image og har derfor ikke laget størrelser i XL eller XXL. For dette fikk de rettemessig mye pepper.

Ulver, journalister og mennesker på sosiale medier jager i flokk. Et intervju gitt til VG blir feilsitert og andre medier henger seg på uten å sjekke kilden. Med oppslag i media henger folk på sosiale medier seg på og snart er en fjær blitt til fem elefanter uten forankring i virkeligheten. Kan det være at SOME er et for kraftig våpen i hendene på mennesker som jager i flokk?

Det mest leste blogginnlegget.

GOOGLE, Nettbrett, og smarttelefoner gjør at vi har tilgang på informasjon i mengder og med en letthet vi aldri tidligere har opplevd. Men kan det være at alt dette gjør oss dummere? Mange mener at mens vi vinner mye med den nye teknologien, taper vi også mye. Vår læring blir mer overflatisk. Vår hukommelse blir kortere. Tid til lesing og refleksjon blir mindre. Innlegget ble linket til fra VG.no

Ingen kommentarer: