onsdag 29. juni 2011

Innover for "Return on Time"

Det er direkte galt å si at "i de gode gamle dager var allting bedre". Da levde man kummerlig og arbeidet hardt og lenge - selv for enkle ting som for eksempel belysning.

I boken ”The Rational Optimist” skriver Mat Ridley at mens antall sekunder man måtte arbeide for en times belysning i 1750 var 180.000 , trengte man kun å arbeide 0,5 sekunder for det samme i 2011. Den frigjorte tiden ble benyttet til utvikling av nye produkter og til å handle med andre. Resten er historie!Adam Smith så innovasjon og handel som grunnleggende trekk ved homo sapiens da han skrev: "Innovation is the rightful child of the human propensity to truck, barter, and exchange one thing for the other".
Gjennom spesialisering av arbeidsoppgaver, ref The Pin Factory, har innovasjon gitt eventyrlige gevinster. Når man kan bytte eller handle spesialiserte varer eller tjenester med andre, oppnår man høyere produktivitet, bedre kvalitet og lavere kostnader samt bedre og mer verdifulle løsninger for kundene. I dag handler det om utvikling og deling av ideer: la ideer ha sex!

Men innovasjon og handel anspores ikke bare av et karaktertrekk ved mennesker, men også av muligheten til å bli rik og berømt. Den Østerrikske økonomen Joseph Schumpeter så dette som sentralt for at entreprenørene skulle stimuleres til innsats og være villig til å ta betydelig risiko.

Alle innovasjoner må dekke et grunnleggende behov. Ett grunnleggende behov, som vi avdekket i forskningsprosjektet Verdi-drevet tjeneste innovasjon, var "return on time" (RoT) - et dyptfølt ønske om å få mer ut av den knappe tiden man har til disposisjon. En nærmere studie av fenomenet avledet tre konkrete aktiviteter mennesker gjør for å bedre sin RoT:


1) kjøpe tid ved å investere i utstyr som erstatter manuell innsats. Eksempler kan være vaskemaskiner, datamaskiner, etc. Poenget er at man kjøper"noe annet" til å gjøre jobben for en. Den frigjorte tiden kan anvendes til andre mer produktive oppgaver.


2) spare tid ved å mobilisere eller reorganisere egne ressurser. Vi så dette gjort på tre måter:
a) mer effektiv bruk av tiden som var tilgjengelig ved å presse flere oppgaver inn i tilmålt tid. For eksempel fjerne dødtid når man er på korte ferie og dermed oppleve flere ting.
b) bedre prioritering av de viktigste oppgavene
c) utføre flere oppgaver samtidig. For eksempel høre på lydbok mens man kjører bil, besvare emailer på vei til og fra jobb, etc.

3) bedre anvendelse av tiden man har frigjort ved for eksempel bedre balansering mellom jobb og fritid, tid med andre i forhold til tid alene, eller mellom aktiviteter.

For å virkelig forstå hva dette betyr for kundene anbefaler vi bedrifter å segmentere sine sluttkunder som en funksjon av livsløpet:

Det tomme rede 1 er unge mennesker under utdanning eller i etableringsfasen. Vi kaller dem " young, free and simple"

Det fulle rede er midt i etableringsfasen med familie, barn, karriere og økt gjeldsgrad. Vi kaller dem "chaos in my life".

Det tomme rede 2 er livet med barn ute av hjemmet. Fasen kan deles i to: i og utenfor yrkeslivet.

Behovet for løsninger når man skal kjøpe, spare eller anvende tiden, vil variere sterkt mellom de ulike fasene i livet. Det er viktig at markedsorienterte og innovative bedrifter trenger inn i hver fase og forstår hvordan livet leves og hva som er verdifult for kundene.

Målet er å overkomme adopsjonsbarrieren. Den mest effektive måten er å tilby kundene noe som er verdifult for dem - noe som utløser betalingsvilje. For å øke evnen til å se ting utenfor den vanlige boksen anbefaler vi bedrifter å søke ekstern hjelp - hjelp som kan bidrar til at innovatører ser ting fra en annen vinkel. Å bryte ned fastgrodde tankemønstre krever kraft og vilje.

Husk Clayton Christensens gode spørsmål: hvilke jobb ønsker kundene gjort når de engasjerer dine produkter og tjenester? Vi mener at RoT er et område hvor kundene leter etter bedre løsninger. Bedriftenes utfordring er å innovere slik at denne jobben blir enklere for kundene.

Vi mener at bedrifter som med bakgrunn i sine produkter og tjenester, hjelper kundene til å kjøpe tid, spare tid eller anvende frigjort tid på en bedre måte (med andre ord øke avkastningen på investert tid), vil øke sannsynlighet for kommersiell suksess ved lansering av innovative løsninger.Ved slutten av dagen er det det handler om!

Ingen kommentarer: