torsdag 12. februar 2009

SAS igjen

SAS på respirator?

Thomas Midteide, Kommunikasjonsdirektør i SAS Norge, finner i Aftenposten 12 februar min kommentar om at SAS er på vei inn for landing (Aftenposten 9 februar) problematisk. Han mener at SAS ikke er koblet på noen respirator som jeg ga uttykk for. Jeg mener at uten de siste grepene som ble annonsert på SAS' pressekonferanse 3 februar (ny organisasjonemodell, 3000 oppsagte og 6 milliarder kroner i ny kapital fra eierne), hadde SAS vært erklært død og dermed ikke blitt tilkoblet noen respirator i det hele tatt.

Fra forskningen vet vi at det er en sterk sammenheng mellom kundetilfredshet, Tobins q og firmaverdi. SAS’ aksjekursutvikling har fulgt samme mønster som deres kundetilfredshetsdata fra forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer (NKB) ved BI – rett sørover.

Våre NKB-observasjoner viser at når vi sammenligner SAS Norge med andre bransjer og selskaper (og ikke bare innad i bransjen), er SAS blant de minst likte av de om lag 200 målte selskapene.

Fra forskningen vet vi at høyfrekvente brukere er vesentlig mer fornøyd enn lavfrekvente brukere. Berg-Hansen undersøkelsen blant forretningsreisende er derfor misvisende.

Effekten av SAS-tiltakene (kostandskutt, redusert kapasitet, økte priser) vil vise seg i neste offentliggjøring av NKB-resultatene 5. mai. Jeg håper intenst jeg tar feil. I mellomtiden sitter vi alle ved sykesengen og håper at SAS blir så frisk at vi kan koble fra respiratoren for godt.

Ingen kommentarer: