torsdag 31. mai 2018

Roboter gir bedre råd enn meglere

Publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv (DN.no) 31 mai 2018

Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagenfondene hevder i et DN innlegg 30 mai at robothandel av aksjer ikke bør erstatte godt gammelt håndverk i forbindelse med vurdering av selskapenes verdiskaping. 


Konklusjonen er et forsvar for eget yrke og en forherligelse av kapitalforvalternes kompetanse som ikke har forankring i empirien.

Nobelprisvinner i økonomi, Daniel Kahneman, viser i sin bok «Thinking fast and slow» til egen forskning om kapitalforvalternes kompetanse. Utgangspunktet hans er at kapitalforvalternes vil med sin utdanning og erfaring slå markedet med hensyn til avkastning på investerte midler fra en periode til en annen. Det gjør de ikke. For det andre peker Kahneman på at kapitalforvalterne gjør det systematisk dårligere enn andre investeringsstrategier som for eksempel kaste piler på en børsliste. Han konkluderer med at kapitalforvalternes prestasjoner er mer basert på flaks enn dyktighet.

Kapitalforvalterne tjener godt på å fremstille seg som klarsynte kompetente analytikere i en kompleks verden i stadig forandring – ofte overfor ikke-profesjonelle investorer. Slik sett er de en moderne versjon av «snake oil» selgere hvor medisinene (les: investeringsrådene) ikke har noen effekt eller i beste fall en vilkårlig effekt. Har rådene et heldig utfall er det, ifølge Morris, snakk om kapitalforvalternes dyktighet og uflaks om den ikke virker.

I psykologien kalles denne logikken attribuering av utfall til en av to kategorier:
  1. eksternalisering av fiasko: den dårlige eller lave avkastningen skyltes noe uforutsett i markedet
  2. internalisering av suksess: den gode avkastningen skyltes kapitalforvalternes dyktighet.

I dette perspektivet ser investeringsdirektør Morris raske ureflekterte roboter som årsaken til dårlige utfall og uheldige børsepisoder og kapitalforvalternes dyktighet som årsak til børsro og grundige analyser – noe man må forsterke ved å holde roboter unna kapitalforvalter-rollen.

At robotene over tid presterer bedre enn kapitalforvalternes skyldes ganske enkelt fordi de kan holde fokus på flere fakta og mindre på emosjonelle betraktninger og sauflokkmentalitet, holdes elegant vekke i Morris argumentasjon. På hjemmesiden til  www.willrobotstakemyjob.com fremkommer det ikke uventet at roboter med 33 prosent sannsynlighet vil erstatte yrkesgruppen finansielle spesialister. Konklusjonen er at yrkesgruppen bør begynne å bekymre seg. For Morris passer det derfor å låne et uttrykk fra House Stark i Game of Thrones: Winter is coming!

Ingen kommentarer: