mandag 12. februar 2018

VIPPS som innovasjon: hva handler det om?

En norsk gründer fremsnakker Vipps når han skriver i Aftenposten 8 februar: 
«Er det én tydelig innovasjon vi har sett den senere tiden, så er det Vipps 
Inntrykket er at Vipps er det største som har skjedd siden ferdig oppskåret brød! La oss se litt på Vipps som innovasjon, men først litt historie.

Vipps til Norge
I 2015 var Danskebanks betalingsløsning – MobilePay - den dominerende i Danmark og på vei til Norge. Rett før slo DNB til og lanserte, foran nesen på Danskebanks norske ledelse, en egen ganske uferdig løsning – VIPPS.  Timingen kunne ikke vært bedre og markedet responderte ved å ta den i bruk. Som en gressbrann i medvind trakk den til seg nye brukere fra andre banker. I dag er det ca 2,7 millioner mennesker som har lastet ned appen på sin mobiltelefon. I dag er Vipps et eget selskap med de fleste, om ikke alle, norsk bankaktører bak seg.

Hvilken jobb gjør Vipps?
Åpenbart har mange brukere integrert Vipps inn i sine liv fordi appen løser en oppgave – betalingsoppgjør mellom private mennesker - på en enkel måte. Dersom vi bruker Clayton Christensens rammeverk i «Job to be done», kan vi stille følgende spørsmål for å bedre forstå hva Vipps gjør for folk: «Når en bruker engasjerer Vipps til å gjøre en jobb for seg, hvilken jobb ønsker hun gjort?»

Åpenbart er betalingsoppgjør en jobb. At den kan gjøres på en enkel måte via smarttelefonen og et telefonnummer, gjør den enkel å bruke. At den er gratis er en bonus. Men er Vipps det største som har skjedd siden ferdigoppskåret brød? Jeg skal la brukerne svare på det, men Vipps kan deles i to funksjoner:
  1.  Informasjon om et betalingsoppgjør
  2. Faktisk betalingsoppgjør
I første omgang er Vipps en beskjed, en tekstmelding, som sendes fra en mobil til en annen mobil med DNB som formidlingssentral. I det øyeblikket en bruker trykker send på pengeoverføringen, generes det en beskjed til mottaker om at beløpet er sendt. For mottaker er dette kanskje den primære jobben hun ønsker gjort: kunnskap om at pengene er på vei. I trygghet om dette kan hun nå bevege seg videre i livet.
"Vipps er en forbedringsinnovasjon fordi den løser en enkel ikke-dominerende jobb for kundene på en litt bedre måte enn den gamle."

Men beskjed om at pengene er på vei er ikke ensbetydende med at pengene er disponibelt på mottakers konto. Selve betalingsoppgjøret følger fremdeles den gamle oppgjørsformen hvor en kundes konto i for eksempel Handelsbanken må trekkes for et beløp, for eksempel 100 kroner, og en annen konto i Danskebanken godskrives med det samme beløpet. Selve kontoføringen skjer fremdeles i Norges Bank.

En annen måte å gjøre den samme jobben på er via nettbank på PC, nettbrett eller smarttelefon. Eneste forskjell er at mottaker med nettbank får kunnskap om at beløpet er mottatt når hun ser beløpet på kontooversikten. Beløpet, kroner 100, er med andre ord rentebærende på samme tidspunkt om hun bruker nettbank eller Vipps.  For en økonom er det hurtig tilgang til beløpet og renteberegning som er jobben hun ønsker gjort. For en vanlig bruker er det kanskje informasjon om at beløpet er på vei som er den jobben hun ønsker gjort.

Det genuine med Vipps-innovasjonen er derfor ikke betalingsoppgjøret, som er like raskt eller sakte som dagens nettbank-løsning, men den hurtige informasjonen om at pengene er på vei. Men er denne tekstmeldingen, denne fasadepyntingen av et betalingsoppgjør, som ikke er spesiell teknologiavansert, er det en innovasjon? Selvfølgelig er den det!

Vipps er ikke disruptiv
Svaret er at alt som tilfører kundene økt kundeverdi, er en innovasjon. Denne konklusjonen er uavhengig av om gründere, ansatte, ledere, eller IT-folk mener at løsningen er «teknologi lett». Det sentrale er at kundene opplever at den gjør en gammel jobb enklere og billigere – nødvendigvis ikke raskere!

Men fordi all verdiopplevelse er subjektiv er det noen som mener at Vipps er den mest tydelige innovasjonen vi har hatt i den senere tid. Andre vil knapt nok reflektere over den. Men Vipps er ikke en radikal eller disruptiv innovasjon fordi den:
  • Ikke er dårlige enn nåværende løsning
  • Den er ikke billigere enn nåværende løsning
  • Den trekker ikke inn helt nye kunder

Så hva er Vipps? Jeg mener at Vipps er en forbedringsinnovasjon (på jakt etter en forretningsmodell) fordi den løser en enkel ikke-dominerende jobb for kundene på en litt bedre måte enn den gamle. 2,7 millioner brukere er beviset på at dette er tilstrekkelig for å bli adoptert.

Ingen kommentarer: