mandag 6. oktober 2014

Media, moms, og lønnsomhet

Prominente Stortingspolitikere foreslår i Aftenposten 6 oktober, i et forsøk på å bedre medieselskapenes- og da spesielt de gamle avishusenes- økonomi, å fjerne momsen på elektroniske plattformer. 

Dette bringer denne distribusjonskanalen på linje med distribusjon av papiravisene. Spørsmålet er om momsfritak vil bedre lønnsomheten? Jeg mener nei.

Enhver profittsøkende virksomhet overlever ved å skape verdier for sine kunder. Avisene har gjort dette i en årrekke. Abonnement på lokalavisen var nesten obligatorisk for å kunne følge med. Annonsørene fulgte på i jakten på kunder. Summen av sikre abonnements- og annonseinntekter har gitt tider med svært god lønnsomhet og lønnsevne i mediehusene. Ikke overraskende var det å komme inn på journalistlinjen like vanskelig som å komme inn på medisin.

Slik er det ikke i dag. Atskillig færre søker journalistutdanningen – noe som speiler tilstanden innen media.   Mediehusenes problem eller utfordring er at behovet og betalingsviljen for nyhetsformidling ikke er borte – det har bare funnet en annen form. Eller som skribent Aspaas uttalte i en kronikk: journalistikken blomstrer, men ikke journalistene.

 I dette ligger det to ting: Andre enn journalister produserer innhold og at andre kanaler supplerer de tradisjonelle (aviser, radio og TV). Følgen av dette er at nyheter formidles i dag like godt og effektivt på sosiale medier som Twitter og Facebook – gratis. Den beste måten betalingsprodukter kan konkurrere mot gratisprodukter eller tjenester er ved å ha adskillig bedre kvalitet. I dette ligger det at dagens medieledere har to problemer: det første er å utvikle sitt produkt gjennom layout og journalistikk og utvikle en forretningsmodell som klarer å fange den verdien man skaper. 

I jakten på lønnsomhet har de aller fleste redaktører redusert antall journalister gjennom oppsigelser og sentralisering av redaksjoner og innført betalingsmur. Man angriper med andre ord med et produkt som for leserne fremstår som relativt dårligere. De aller fleste norske on-line aviser bærer preg av at man har "satt strøm på papirutgaven". Man har med andre ord ikke utnyttet den nye teknologien for å skape et produkt av høyere kvalitet. Når man i tillegg krever betaling for et middelmådig produkt sliter mange. Bergens Tidende er et eksempel på det siste.


I lys av dette vil ikke et momsfritak gjøre noe som helst for mediehusenes lønnsomhet. Problemet er ikke prisen på produktet, men kvaliteten. Et momsfritak vil bare utsette en dødskrampe som har begynte i mange mediehus. Neste stopp er atskillig færre, men større mediehus - med eller uten moms.

Ingen kommentarer: