søndag 12. oktober 2014

Hvorfor økt momsfritak for Netthandelen?

Regjeringen Solberg foreslår i Statsbudsjettet at innslaget på merverdiavgift skal økes fra 200 til 500 kroner. Riktignok skal dette beløpet også inkludere fraktkostnader. Problemet er at bransjen utvikler seg mot fri levering – også ved retur. 

Forslaget har vekt stor interesse i media. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har gitt uttrykk for at endringen vil være problematisk for deres medlemmer. Åpenbart mener Regjeringen noe annet, men hvem har rett? Jeg mener at Virke har rett og at tiltaket er et velgerfrieri

Me la oss ta ett skritt tilbake. Vi vet i dag at 1) en rekke butikker sliter i konkurransen med Netthandelen, 2) at Netthandelen stiger med tosifrede tall, 3) at den utgjør omlag seks prosent av den totale varehandelen, og 4) at en rekke globale Nettbutikker etablere egne fysiske butikker.

Jeg ser tre rasjonelle grunner for innføring av økt momsfritak på Netthandel.

1) Regjeringen ønsker å flytte arbeidskraft fra en næring til andre næringer. Økt momsfritak flytter de globale Netthandlerne ett skritt nærmere dørstokken til de lokale butikkene. Gitt lav lønnsomhet for noen, vil noen butikker måtte avvikle eller gå konkurs. For dem det gjelder er dette trist. Både de som taper penger som er investert i butikken og de som har sitt arbeid og inntekt fra butikken. Men all erfaring viser at totalt sett blir denne frigjorte arbeidskraften fanget opp av andre næringer med høyere produktivitet og lønnsevne. Slik sett går livet videre. 

2) Regjeringen ønsker en strukturendring innen varehandel. Jeg kan vanskelig tenke meg at en Høyre-FrP-regjering vil næringslivet vondt – ikke på lang sikt i alle fall. Et rasjonelt argument er at man ønsker en strukturendring innen varehandelen ved at en rekke aktører går ut av markedet. Ved å innføre et eksternt sjokk i bransjen presser man frem struktur-forandringer i form av færre, men større aktører. 

3) Regjeringen ønsker økt innovasjonsevne innen varehandel. Økt konkurransen skjerper konkurranseånden mellom aktørene hvor kreativiteten stiger for å overleve. En frukt av dette kan dermed være at innovasjonstakten i bransjen stiger. Regjeringen har erklært at den ønsker økt konkurranse og innovasjon. 

En side-effekt
Men en side-effekt kan være at nasjonale Nettselskaper som for eksempel Komplett.no, for å opprettholde sin konkurranseevne, flytter hele eller deler av sin virksomhet ut av landet. De kan da konkurrere på lik linje med de internasjonale Nettselskapene. For Sandefjord, hvor Komplett.no holder til, vil dette bety at Komplett.no fryser eventuelle nye investeringer eller nyansettelser – man slutter med andre ord å ekspandere i Sandefjord. Ledelse vil øke jakten på kostnader for å være konkurransedyktige, som ofte betyr oppsigelser av ansatte. Men det kan også lede til at deler av virksomheten flyttes ut av Norge. Da taper Sandefjord arbeidsplasser og skatteinntekter. Det kan ikke være Regjeringens mål. 


Så,  hvorfor foreslår Regjeringen denne endringen? Mitt eneste svar (foreløpig) er like absurd som det er logisk: det er populært blant velgerne. Men næringspolitikk kan ikke drives etter slike kriterier. Det trodde jeg NHH-student Siv Jensen hadde lært!

Ingen kommentarer: