tirsdag 3. januar 2012

Innovasjon Norge i Silicon Valley?

I papirutgaven av Dagens Næringsliv 3 januar har journalist Stig Arild Pettersen en interessant artikkel "Blod, svette og tårer i Silicon Valley". Her omtales Innovasjon Norges satsing på å hjelpe norske innovatører i gang "in the Valley". Det hele fremstilles som et godt tiltak med dynamiske Anne Worsøe som krumtapp i nettverksbyggingen. Jeg er litt mer skeptisk til Innovasjon Norges satsing i Palo Alto.

Under min Stanford tid i fjor sommer gjorde jeg meg mange tanker om Silicon Valley fenomenet. Jeg mente og mener at man i stor grad kan skape et Silicon Valley i Norge . I og rundt UiO, de medisinske miljøene rundt Ring 3, Handelshøyskolen BI og Forskningsparken i Nydalen og de mange sterke bedriftene og investorer i samme område eller rundt NTNU og SINTEF i Trondheim. Problemet er at det ikke finnes en koordinert innovasjonssatsing i Norge. Fra politikken vet vi at en god utenrikspolitikk er betinget av en god innenrikspolitkk. Når man ikke har en god norsk innovasjonspolitikk, hvordan kan man da lykkes med innovasjon i Silicon Valley??

I den senere tid har det fremkommet kritiske røster til etablering i Silicon Valley: senest Mark Zuckerberg, grunnleggeren av Facebook som under et foredrag i Boston høsten 2011 ble spurt hva han ville gjort annerledes om han fikk sjangsen: han ville ikke etablert Facebook i Silicon Valley, men heller på øst-kysten rundt Boston. Grunnen var blant annet mangelfull tilgang på "venture capital", den illojale og økonomisk grådige arbeidskraften i "the Valley". I tillegg har man det knallharde miljøet rundt nyetablererne som ikke nødvendigivis vil de nye det beste, men heller deres penger. Det er ikke alltid norske etablerere vil få de beste rådene. Dette er ikke en dal for amatører.

I sum tror jeg at de aller fleste norske grunderne som vil benytte seg av Innovasjon Norges tilbud i Palo Alto vil bli skuffet: Silicon Valley-miljøet er mye tøffere enn hva de kan tenke seg eller øve på, kunnskapen om markeder og øko-systemer/nettverk er mangelfull og konkurransekraften blant de ansatte er ikke på samme blodsultne nivået som de amerikanske grunderne. Jeg tror mange vil returnere til Norge noen penger fattigere, men noen erfaringer rikere - noe som kan bidra til bedre innovasjonssatsing i Norge.

Det mange fort glemmer er at de fleste norske grundere kommer fra et sosial demokratisk statlig fordelingsssystem av støtteordninger i Norge - fjernere fra Silicon Valley-virkeligheten kan man ikke komme. Ibsen var forutseende da han i Per Gynt (1867)skrev: "Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest". Man kan ønske Innovasjon Norge velkommen etter.

Ingen kommentarer: