søndag 15. august 2010

Innovatørens samfunnsansvar

Fra Ukeavisen Ledelse 27 august 2010.

Innovasjon er det nye moteordet. Men er innovatørenes hovedoppgave å utvikle nye produkter eller tjenester som kan sikre bedriftenes lønnsomhet og gjøre livet bedre for kundene? Svaret er ikke åpenbart. Mens innovasjoner er bra, løser de ikke Norges store problem: skape flere arbeidsplasser. La meg utdype.

På tampen av sommeren fikk vi to mediaoppslag om innovasjon og verdiskaping: Norge som innovasjonssinke og Oslo som vinneren av norsk verdiskaping. Diskusjoner om målemetoder og hvilken landsdel som har høyest verdiskaping adresserer ikke det egentlige problemet Norge sliter med: hvordan kan vi gjennom innovasjon skape fremtidige arbeidsplasser som gir grunnlag for full sysselsetting?


Se til Silicon Valley roper mange. Men arbeidsledigheten i ”the Valley” er høyere enn USAs landsgjennomsnittet på 9,7 prosent. Hvordan kan vi forstå det? De bedriftene vi alle beundrer for sine massive innovasjoner, som for eksempel Apple, Google, Cisco, Facebook, HP, eBay, ligger alle i Silicon Valley. Produktene deres har gitt mange kunder og brukere stor nytte og glede. Bedriftene har vist at de har truffet godt med sine innovasjoner. Men noe har skjedd med sysselsettingen. Tidligere skjedde den siste fasen i innovasjonsprosessen - skaleringsfasen eller oppbygging av produksjonskapasitet- lokalt i ” the Valley” . Dette ga grunnlag for å bygge nye IT-fabrikker og ansette en rekke nye medarbeidere.

I dag er det totalt 166.000 IT-fabrikkansatte i USA – et tall som er lavere enn da de første PCene ble laget i 1975. Ettersom næringen har modnet og kostnadseffektivitet blitt viktigere, har det gradvis vokst frem en datafabrikk industri i Asia som i dag sysselsetter omlag 1,5 millioner mennesker. Den største IT-fabrikken er Foxconn med 800.000 ansatte og USD 62 milliarder i omsetning. Blant kundene finner man blant annet Apple, Dell, Microsoft, HP, Intel og Sony. Foxconn har flere ansatte enn disse bedriftene til sammen. Det som imidlertid gjorde dem verdensberømt var rapporter om høye selvmordstall.

Mens Apple i dag har 25.000 ansatte i USA, sysselsetter de om lag 250.000 hos Foxconn. Tilsvarende forholdstall (10til 1) gjelder også for Dell og en rekke andre. For hver IT-ansatt i USA er det 10 IT-fabrikkansatte i Kina. Problemet er at mens Kina blir fremragende i å produsere og skalere blir USA tilsvarende dårligere. Det er ikke i Norges langsiktige interesse å ha arbeidskraft i produksjon på tappekran i andre land.

Nå vil mage økonomer hevde at de kunnskapsbaserte verdiøkende tjenestene og mye av overskuddet forblir i landet. Outsourcing er dermed ikke noe problem. Jeg mener det er et for snevert perspektiv. Vår egen historie viser at når ledelsen i en bedrift flyttes til Oslo, skjer det noe med næringslivet lokalt. Jeg mener at på samme måte skjer det noe med Norge når vi mister produksjons- og skaleringskompetansen.
Myndighetenes utfordring ligger i å tilrettelegge for at alle entreprenører og innovative bedrifter kan skalere opp i Norge. Det er dette som vil gi betydelig økt sysselsetting – ikke innovasjonen og nyetableringen – men det er lettere sagt enn gjort.

Skalering er vanskelig. Investeringene er ofte mye høyere enn i innovasjonsfasen og beslutningene om produksjon må fattes lenge før noen vet noe om innovasjonens kommersielle suksess. Slike beslutninger krever en god porsjon klarsyn og sterke nerver. Bommer man i tid eller omfang kan det få fatale konsekvenser. Myndighetene kan bidra med å redusere denne kommersielle risikoen og dermed gi grunnlag for økt sysselsetting.

Forskning har lært oss følgende. Mens tjenesteytende virksomheter vokser primært gjennom oppkjøp av andre selskaper som gjøres mer effektive ved å eliminere dobbeltfunksjoner, vokser fabrikker ved å investere i større kapasitet og ansette flere mennesker. Det Norge trenger er flere kunnskapsbaserte virksomheter som kan gi grunnlag for sysselsetting av mange.

Forskning på samspillet mellom service innovasjon og arbeidsplasser er svært aktuelt, men neglisjert. For å opprettholde vår høye levestandard må vi produsere varer og tjenester som ikke Kina kan produsere og som verden er villig til å betale en høy pris for. Forskningens oppgave blir å komme frem til nye løsninger som gir oss høy verdiskaping, mer effektive produksjonsprosesser og flere nye arbeidsplasser i Norge. Silicon Valley og USA har lært oss at etablering av høykompetente innovative arbeidsplasser ikke vil være tilstrekkelig for å sysselsette Norge.

1 kommentar:

Yosh sa...

Gøy artikkel! (som vanlig)