mandag 1. desember 2014

Julekalender og adventspresanger til besvær?

En TV-journalist ringte meg på den første dagen i desember og lurte på om jeg hadde noen tanker om hjemmelagde julekalendere som var fylt av kostbare ting? 

Det første jeg kom på var glede! Men mens jeg snakket dukket det opp tre andre ord: press, kommersialisering, og umiddelbar belønning!

Mens man ikke trenger å være professor i markedsføring for å tenke de første tre: glede, press og kommersialisering, kan det siste poenget kanskje kreve litt tenking.
 
Umiddelbar belønning
For på et dypere plan er det noe annet som foregår enn glede, tidspress og dyre adventspresanger: Vi snakker om at evnen til å vente på noe større blir truet ved at man hele tiden får mindre belønninger i dag.

Fra vår trendforskning (Andreassen, Olsen & Calabretta 2015) identifiserte vi trenden ”Belønning nå!” som voksende. I dette ligger det at en økende andel mennesker - avtagende med alder - velger ikke å utsette belønningen, men vil heller ha belønningen nå. I praksis ser vi dette ved at for eksempel studenter ikke bare vil studere, men også nyte det gode livet mens de studerer. For å finansiere det, må mange jobbe på siden av studiene. På denne måten kan vi snakke om en overgang fra det sekvensielle livet (en ting ad gangen) til det parallelle livet (mest mulig på en gang).

Innen psykologien snakker man om at noen mennesker har en bedre utviklet evne til å utsette belønning i dag i påvente av en større belønning senere. Man kaller det marshmallow effekten etter en studie hvor marshmallows var belønningen. Valget barn i 4 til 6 års alderen fikk var: en marsmallow nå eller to om 15 minutter mens en ubevoktet bolle med belønningen sto foran dem - og de var alene i rommet!

Oppfølging av de samme barna over tid viste at de som evnet å utsette belønningen - unnlot å ta en marshmallow med en gang, fikk bedre karakterer på skolen og hadde en generelt bedre livsutvikling enn de andre. Det å kunne utsette ting i dag i påvente av en belønning senere, er med andre ord en god egenskap.

Man kan tenke på adventskalenderen og dens presanger som en form for marshmallow test. Vi kan gi barna to valg:
  1. ingen adventskalender, men noen flere eller større presanger på julaften eller
  2. adventskalender, men færre eller billigere presanger på julaften. 
Min hypotese ville være at flertallet av barna ville velge den andre opsjonen. Om dette skulle vise seg å holde mål, står vi overfor et mer grunnleggende problem ved at vi med adventspresanger lærer barna opp til å ønske belønning i dag (instant gratification på engelsk) fremfor belønning senere (delayed gratification på engelsk).

Oversatt til hverdagslivet vil vi ved å stimulere til umiddelbar belønning kunne oppdra neste generasjon av mennesker som vil finne det vanskeligere å for eksempel spare eller investere for senere belønning. Spare for å bygge opp egenkapital til boligkjøp eller investere i pensjonsforsikring er to eksempler. Det kan også bety at vi dyrker frem en egenskap blant de unge hvor de ikke klarer å stå i krevende situasjoner over tid - spenningen eller ubehaget blir for stort – og velger dermed enkle løsninger for å avbryte situasjonen. Et eksempel kan være hvordan unge forholder seg til utdanning, valg av utdanning, eller å lære seg kompliserte ting - for eksempel spille fiolin. 

Hva er moralen? Det er utrolig hva man kan få seg til å tenke på i løpet av en kort samtale!

Ingen kommentarer: