søndag 13. januar 2013

Tre-boken holder stand

Bokhandlerne sliter og føler presset fra dårlig økonomi. Er det leseren som har forlatt dem eller har de forlatt leserne? Jeg mener det siste.

Bokhandlerene har mistet fokus på hvilken jobb kundene ønsker gjort når de engasjerer bokhandleren til å gjøre en jobb for dem. For eksempel har behovet for å lese ikke blitt borte. Det har bare funnet andre former. Men noe skjer!

Mens alle synes å rope på papirbokens død, virker det som om den har stor motstandskraft. La det være sagt med en gang: selv om salget av papirbøker synker tror jeg ikke tre-boken vil bli borte. Men den vil miste sin dominans som eneste måte å distribuere det trykte ord på. Segmenter av lesere vil fortrekke den samt at den for gitte formål (for eksempel studere) vil kunne fungere bedre enn skjerm-bøker.

Pew Research Center er en uavhengig tenketank som frembringer masse relevant og interessant informasjon om det moderne samfunn – også om tre-bøker og batteri-bøker. I en studie fra 27 desember 2012 fremkommer det at det har vært en økning i den Amerikanske voksne befolkning som har lest en bok fra 16 til 23 prosent. Samtidig er det klart at papirboken taper terreng: mens det før var 72 prosent som hadde lest en papirbok var det nå 67 prosent som hadde gjort det.

Tall fra Amazon viser at salget av e-bøker er nå større enn salg av papirbøker. En åpenbar forklaring ligger i at økningen i voksne som har lest e-bøker stiger i takt med spredningen av lesebrett ala Kindle og Nooke. Den typiske e-bok leser i dag synes å være en velutdannet kvinne med en innteket over USD75.000 mellom 30 go 49 år.

Men noe interessant skjer. Veksten i salget av lesebrett har avtatt fra et tre-siffret tall til 34 prosent i fjor. En åpenbar årsak er veksten i tablets hvor lesere synes å heller ville ha alt integrert på ett sted sammen med sin email, nettsurfing, og sosiale medier. Et annet argument for redusert vekst i lesebrett er at e-bøker ikke kan selges videre, gis eller lånes bort til andre - noe som er ganske irriterende når man tross alt har kjøpt den.

Noe annet kan også være hva vi leser hvor. Det synes som om det er en overvekt av fiction-litteratur ala romantikk og krim som leses på lesebrettene - med andre ord den lettere kiosklitteraturen. For den forfengelige leser kan lesebrett være en fin måte å gjemme for andre hva man leser ved å ha det på det elektronisk fremfor papir. Kanskje dette er en av forklaringene bak Fifty Shades of Grey suksessen?

Lesere av non-fiction (for eksempel biografier og aktualitetsbøker) har vist seg å være mer motstandsdyktige mot lesebrett. Disse leserne foretrekker å holde i den fysiske boken, bla i ordentlige sider og se på omslaget før den settes i hyllen for å fortelle andre hva de har lest.

Hva er moralen? Den svært gode nyheten er at leselysten er stigende. De som leser e-bøker synes å lese mer enn andre. Det nye bildet som tegner seg er at "lettere litteratur" ala paperbacks foretrekkes på lesebrett mens "tyngre litteratur" fortrekkes på papir. For eksempel vil reiselitteratur være ideell på lesbrett på grunn av plass og vekt.Kanksje er barnebøker i tre mer velegnet å lese sammen enn en batteribok.

I følge Pew viser det seg at 90 prosent av e-bok lesere også lesere papir bøker. Ved slutten av dagen er e-boken og lesebrettet bare to format eller inngangsporter til i en vidunderlig bok-verden. Det nye er at format synes å velges ut i fra innhold og konsumsituasjon.

Ingen kommentarer: