tirsdag 31. juli 2012

Tweets: til glede og sorg!

Ved siste telling hadde det sosiale media selskapet Twitter, 500 millioner registrerte brukere som genererte omlag 175 millioner meldinger (tweets) pr dag, eller ca 490.000 meldinger pr sekund. Om ikke det var nok, så registreres det nye brukere hver 11 sekund. Etter alle solemerker er dette en suksess. Men hvor verdifulle er disse meldingene fra en mottakers ståsted?

Spørsmålet er relevant både for privatpersoner og bedrifter da ingen ønsker å plage sine venner og kunder eller å stjele deres verdifulle tid ved å lese meningsløse tekster.

I mai-utgaven av Harvard Business Review ser forskerne Andrè (Carnegie Mellon), Bernstein (MIT), og Luther (Georgia Institute of Technology) på hva som skiller gode tweets fra dårlige.

For å finne ut av dette, laget de tre forskerne en hjemmeside og ba 1.443 brukere om å rangere etter kvalitet (Verdt å lese; OK å lese; Ikke verdt å lese) 43.738 tweets. De rangerte etterpå en undergruppe (4.220) i åtte kategorier (se tabell).

Det mest oppsiktsvekkende i deres enkle studie var at bare 36 prosent av meldingene var definert som verd å lese, 25 prosent som ikke verd å lese, og 39 prosent som bare OK.

Gitt selvseleksjonen på Twitter med hensyn til hvem man velger å følge eller ikke følge lenger, er dette overraskende lave/høye tall.

Hva som skiller gode fra dårlige tweets, er vist i tabellen.

Hovedfunnene i undesøkelsen kan oppsummeres med følgende tre råd:
1. Vær klar, ikke kryptisk eller hintende
2. Ikke overbruk «hashtag» (#)
3. Ikke re-tweet en-til-en samtaler

Professor Paul Andrè sier «Nøkkelen er å være bevisst sitt publikum og hvordan ulike menneskers verdier kan variere». Selv vil jeg legge til: Tweet det du mener kan være av interesse for leserne og ikke primært hva som er interessant for deg!

Hva er moralen? Tap av en venn eller kunde er for verdifult til å gamble med irrelevante tweets.

Ingen kommentarer: