torsdag 12. juli 2012

Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior: en bokanmeldelse

«Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior» av Leonard Mlodinow (Pantheon, 272 sider) er en utmerket bok som forklarer spissfindigheter i det ubevisste sinnet på våre daglige aktiviteter og valg. At vi ikke er så rasjonelle som vi liker å tro, er gammel nytt. Men hvordan det ubevisste i hjernen påvirker våre valg, er ikke så godt belyst.

Forfatteren utforsker historien og vitenskapen rundt studiet av det ubevisste sinn, og hvor relativt ny den er. Han tar leseren gjennom forskning og funn som påviser eksistensen og innflytelsen av det ubevisste og dens betydning for våre daglige liv.

Mlodinow gjør noen veldig fine forskjeller på hvordan villet atferd avviker fra vane. Det bevisste sinnet registrerer ikke alle detaljer, og avvikene kan være betydelige. Vår hukommelse kan være feil fordi tankene har en tendens til å fylle i hullene basert på forventninger, tro og forkunnskaper ifølge forskeren Munsterberg.

Noen ganger blir folk påvirket av irrelevante faktorer i deres beslutninger. Et eksempel kan være å definere vår erfaring med et produkt basert på markedsføring alene. For eksempel, har den fengende jinglen i reklamene for smøret Bremyk limt seg fast i hodet på folk og fungerte alene som en påminnelse om hvilket smør du må velge neste gang.

Boken er relevant fordi så mange handlinger som påvirker våre sanser, minner, sosiale interaksjoner og selvbilde skjer ubevisst, "de virkelige årsakene bak våre dommer, følelser og atferd kan overraske oss."

Som bakgrunn for dette tar forfatteren leseren gjennom en rekke temaer som påvirker det ubevisste: for eksempel oppfatning eller virkelighet; huske eller glemme; følelser og vårt ego. Gjennom hele boken belyser han hvert tema med en rekke eksempler fra forskning og egne anekdoter.

Resultatet er en bok som er lettlest, men grundig samtidig som den får deg til å tenke på hvordan våre oppfatninger, holdninger og beslutninger påvirkes av faktorer vi ikke helt kontrollerer. Spesielt godt likte jeg diskusjonen om hukommelsens funksjon, hvordan den virker og ikke minst hvorfor den er så upresis. Nå vet jeg hvorfor jeg husker så dårlig – og det er ikke bare på grunn av alder.

Jeg anbefaler boken for alle som ønsker å forstå bedre hvordan mennesker fatter beslutninger og ikke minst hvordan det ubevisste påvirker oss i større grad enn hva vi liker å erkjenne – privat og profesjonelt.

Ingen kommentarer: