tirsdag 9. mars 2010

NSB : Slipp bussene til!!

Vinteren 2010 har vært en prøvelse for NSBs passasjerer som har opplevd Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa som et offer for sine tidligere kollegers prioriteringer. Nå må hun og NSB-direktør Enger vise evne til å tenke utenfor boksen. Det hadde vært for ille om et komplett kaos skulle gå til spille uten å lære av den. La meg utdype.

Gjennom tider har politikere utsatt jernbaneinvesteringer i trygg forvissing om at problemene ville komme til overflaten først når de var ute av politikken. Hver utsettelse og omprioritering virket logisk da. I vinter merket vi prisen for denne logikken. For passasjerene og samfunnet er det mye som kunne vært gjort annerledes enn hva som faktisk ble gjort eller rettere sagt - ikke gjort. I bestselger boken ”Who moved my cheese” snakker man om evnen til å lete etter ost på andre steder når det er tomt på det gamle stedet. Verken de RødGrønne, Meltveit Kleppa eller NSB-direktør Einar Enger har evnet eller villet lete etter nye løsninger på nye steder når de gamle ikke virker. Det er for eksempel mer enn underlig at Time Expressen eller Norway Bussexpress ikke ble aktivert for å frakte passasjerer når det var på det verste.

I vinter opplevde vi at mens togene sto stille, rullet bussene forbi stasjon etter stasjon uten å kunne ta med seg fortvilte NSB passasjerer. Hvordan kunne de ansvarlige la en så nærliggende løsning på å få folk på jobb ligge uprøvd. Kundene ville ha elsket det, NSB og Enger hadde fremstått som ansvarlige og Meltveit Kleppa handlekraftig. Men nei. Men det har en forklaring. I dag er bussene pålagt en konkurranse klausul som sier at de ikke kan kjøre for parallelt med jernbanen. Er NSB en hellig ku i den RødGrønne regjerings transport løsning?

Motivet for adskillingen er at politikerne er redd for at konkurranse og kundelekkasje skal rive teppet vekk under skinnegangen på NSB. Nåværende busskunder vet at bussenes fremkommelighet, punktlighet og service er upåklagelig. Når bussen i tillegg mottar svært lite om noe i statssubsidier er det underlig at de ikke har vært mer sentrale i transportløsningen rundt stor-Oslo. Høyere nytte til kundene til lavere samfunnskostnader burde være av interesse for alle. Data fra Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI viser med all tydelighet forskjellene i kundetilfredshet for buss og tog.


Kilde: Norsk Kundebarometer

NSB har hatt en fremgang på kundetilfredshet siden 2003 til 2009 med ca 10 prosent poeng. Dette er bra, men det er fra lave verdier. Et problem er variasjonen over tid. Man trenger ikke være rakettforsker for å gjette at årets NKB-data (offentliggjort 20 april) vil være dårlige for NSB. I forhold til NSB har bussene operert i en annen liga hva gjelder service og kundetilfredshet. På det meste har bussene ligget mer enn 20 prosentpoeng høyere enn NSB på kundetilfredshet. Et slikt velferdstap kan ikke gå upåaktet hen i NSB-ledelsen eller i Regjeringskollegiet.


Er det noe vinteren har minnet oss på så er det at statsmonopoler er kalde hva gjelder omtanke og omsorg for sine kunder og at ydmykhet ikke er det første ordet i NSBs vokabular. Men nå er våren er her og det er tid for ettertanke. I dette bildet lyder oppropet fra misfornøyde kunder over hele Østlandet: Meltveit Kleppa - slipp de private bussene til og la kundene og ikke staten, velge hvem de vil reise med.

Ingen kommentarer: