mandag 15. oktober 2012

Innovasjonsutfordringer

Under et frokostseminar på BI 15 oktober, ble Senior analyst Steve Etzel fra Washington DC nye bok - "Innovation Economics" gjennomgått og debatert. Et godt seminar om en spennende bok!

Han illustrerte sine poenger med en rekke eksempler: Apple mot Nokia, Amazon mot Borders, Xerox mot Kodak, og Facebook mot MySpace. Som den flittige leser vil vite, er både Kodak og Borders konkurs mens MySpace og Nokia sliter.

Som en del av arrangementet var jeg invitert til å kort kommentere hvorfor innovasjon er så vanskelig, eller rettere sagt: hvorfor er det så vanskelig å være vellykket over tid? Mine tanker ble knyttet til fire hovedoverskrifter.

1) Ledere utvikler for sterke organisasjonskulturer.
Med dette mener jeg at når man har opplevd stor suksess over tid, slutter man på et tidspunkt å lytte til markedet. Man blir mer innadvendt og dyrker sin egen tilnærming til hva markedet trenger av nye løsninger. Tross alt: andre burde lære av oss! Hos Nokia hadde de "The Nokia way" for innovasjon.

2) Ledere blir forelsket i sin egen nåværende teknologi.
Med dette mener jeg at den teknologien som har gitt bedriften suksess og stor omsetning, markedsandel, og lønnsomhet er vanskelig å velge bort. Hvem vil drepe melkekua for å satse på noe nytt usikkert? Nokia ble værende ved Symbian for lenge. Universiteter blir ved forelesningsmodellen mens Nettbasert undervisning vinner frem.

3) Ledere unnlater å kanibalisere sine egne produkter, tjenester eller forretningsområder.
Med dette mener jeg at en rekke ledere utsetter tiltak som skal bringe virksomheten i takt med fremtiden, blir utsatt til konkurrenteen presser en til å gjøre det. Steven Jobs i Apple, var ubenhørlig i dette. Kodak fortrengte sine digitale løsninger til det var for sent til tross for at de hadde løsningene før noen andre. Harvard-professor Ted Levitt uttrykte dette elegant: Det som brakte deg dit hvor du er idag er ikke tilstrekkelig til å ta deg hvor du trenger å være i morgen!

4) Ledere utvikler nye løsninger uten å skjønne det dypereliggende behovet kundene ønsker løst.
Med dette mener jeg at få tillegger et 3/4" borr verdi, men det hullet som borret kan lage har verdi. Det gode spørsmålet som kan stimulere tenking og kreativitet er: Når kunden engasjerer vårt produkt eller tjeneste, hvilken job ønsker de gjort? Når man skjønner det kan man utvikle løsninger som kan løse denne oppgaven raskere, billigere, enklere eller morsommere.

For den leselystne som vil forstå mer om innovasjoner og forretningsutviking, vil jeg anbefale tre bøker:
- Steven Jobs - biografien
- Blue Ocean Strategy
- Why nations fail

Lykke til.

Ingen kommentarer: