tirsdag 29. desember 2015

Statoil blir til Circle K. Hva så?

Det Canadiske selskapet Alimentation Couche-Tard eier Circle K som 18 april 2012 kjøpte Statoils nedstrømsaktivitet for USD2,8 milliarder. 

I løpet av 2016 skal Statoils 2800 stasjoner skifte navn til Circle K. Og hva så? 

Begivenheten kan sees på en av to måter: som et kundeopprør ved navneskifte eller som en skjerpet konkurranse i en fastgrodd servicebransje. Jeg lener mot det siste.

Om man primært ser på dette som et potensielt kundeopprør i forbindelsen med tap av Statoilnavnet, er det ingen grunn til engstelse. 

Norge har vi en lang tradisjon i å skifte navn på bensinstasjoner uten at dette har skapt noen som helst reaksjoner. Norol ble solgt til Statoil i 1987 og foretok Norgeshistoriens dyreste navneskifte i 1991. Tidlig på 1990-tallet kjøpte Hydro Mobil og omdøpte dem til Hydro for så i 1995 inngå en 50/50 joint venture med Texaco under navnet Hydro-Texaco som de i 2006 solgte til Reitangruppen under navnet YX. Norske Fina ble solgt til Norske Shell i 1999. Alt dette har skjedd uten at vi har tapt noe vesentlig.


Om man ser på tapet av Statoilnavnet som grunnlag for skjerpet konkurranse og innovasjon innen servicehadelen, er det all grunn til å følge med. Jeg mener at navneskiftet kan gi oss en innovasjon innen stor-kiosk eller servicehandelen på en måte som vil kunne utfordre Reitangruppen og Norges Gruppen. La meg utdype.

Alimentation Couche-Tard er blant verdens største innen kategorien servicehandel (aviser, tobakk, dagligvarer, drikker, toalettsaker, og hurtigmat) med tilknytning til bensinstasjoner. De hadde i 2014 
  • en omsetning på USD 38 milliarder
  • omlag 16000 butikker
  • mer enn 80.000 ansatte
  • opererer i Canada, USA, Mexico, Europa, Kina, og Indonesia. 

Veksten har skjedd gjennom oppkjøp av en rekke merkenavn. Med oppkjøpet av Statoils vel 2800 stasjoner i Europa bestemte ledelsen 23 september 2015 seg for å legge ned alle lokale merker for å satse på to: Couche-Tarde i Canada og Cirkel K i resten av verden.

Med Circle K vil Reitangruppen (Narvesen, 7-11, Shell og YX) og Norges Gruppen (Deli de Luca, Mix, Fresh, og Jafs) få et globalt merkenavn med betydelig innkjøpsvolum og forhandlingskraft som ny konkurrent. 

På hjemmesiden fremkommer det at Circle K baserer sin suksess på høy-kvalitets varer og fremragende kundeservice. En skjerping innen disse områdene blant de lokale aktørene vil tjene kundene. I tillegg vil vi se en ytre endring med hensyn til farger og utforming i tråd med deres logo. Vi vil se en indre endring med hensyn til innredning, varesortiment (bredde og dybde). Til slutt tror jeg at vi vil oppleve en profesjonalisering av betjeningen i form av ”up-skilling” i form av mer kunnskap blant de ansatte.


I Norge har det vært tre vesentlige utviklingstrekk innen bensinstasjonshandel:
  1. reduksjon i antall aktører
  2. fremveksten av servicehandel
  3. en dramatisk endring i lønnsomhets fordelingen: 80% fra servicehandelen og 20% fra drivstoff. 
Styreformann Alain Bouchard i Alimentation Couche-Tard har en klar ambisjon om å vokse i Norge og Europa. Mens dette kan være gode nyheter for konsumenten, er det nødvendigvis ikke det for de lokale servicehandlerne som vil få en aggressiv global konkurrent i fanget. Allerede nå kan vi konkludere med at 2016 blir et spennende år innen servicehandelen. Let the games begin!