torsdag 25. februar 2010

SAS siste soloppgang?

SAS er inne i en kritisk fase i sitt liv. Som alle produkter har også bedrifter sine livsfaser: introduksjon, vekst, modning og høste/avvikling. Akkurat nå er det mye som tyder på at for SAS handler det om "make" or "break". I følge lærebøkene i markedsføring kan man gjøre en av to ting i denne siste fasen: følge produktet inn i solnedgangen eller prøve en ny soloppgang. SAS satser alt på det siste.

Media har med rette vært nådeløse med SAS siden de la frem sine siste resultater. Minus 3,7 milliarder vitner om at nye tiltak er påkrevet. Den seneste kapitalinnsprøytningen har utløst ideen om at de nasjonale eierne bør selge seg ut – noe Statsråd Giske har flagget at han er ikke fremmed for. SAS er ikke lenger en hellig ku som skal beskyttes for en hver pris. Det er bra! Kanskje det kan hjelpe de mest motstandsdyktige fagforeningslederne til å skjønne at det ikke er out sourcing, lønns- eller pensjonskutt som er spørsmålet, men jobb eller ikke.

Det store spørsmålet er om SAS-ledelsen vil klare å få til en kostnadsreduksjon slik at de får tid til å implementere sine mange gode markedstiltak. Hvis ikke er jeg redd SAS flyr inn i sin siste solnedgang. Det ville være trist da mye tyder på at SAS har godt grep på kundesiden. Data fra Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI viser med all tydelighet at SAS-kundenes tilfredshet er på en sterk oppadgående kurve mens Norwegians er sterkt nedadgående. Nye NKB-tall foreligger 20 april. Holder den positive trenden viser dette at SAS er på rett vei i kundemarkedet. Interne SAS-data tyder på det. I et reise-marked hvor pendelen svinger fra lave priser og null service til betalt skreddersydd service, tror jeg SAS står sterkere i kundemarkedet enn Norwegian i å tilby gode kundeopplevelser. Det er dette SAS-ansatte er trent i – det er service de kan. Det er åpenbart at kundesiden er SAS trumfkort i konkurransen om kundenes gunst.

Mens en vellykket kostnadsreduksjon er en "ticket to play" for SAS, er kundeservice og -tilfredshet en "ticket to stay". Man kan ha bransjens mest fornøyde kunder, men allikevel gå konkurs. Gitt at SAS kan spille, vil det overraske meg stort om ikke SAS vil kunne konkurrere med de fleste på både korte og lange distanser. SAS ulike innovasjoner over tid har vist hvor deres hjerte ligger – tilføre kundene verdier. Mye forskning viser at den sterkeste driveren av firmaverdi er fornøyde kunder som snakker varmt om selskapet og dets produkter.

Akkurat nå er det 1-0 til Norwegian hva gjelder lave kostnader og 0-1 til SAS hva gjelder høye kundeverdier. Sånn sett er det samlet 1-1, med fordel Norwegian, når vi går inn i finaleomgangen. I valget mellom soloppgang eller solnedgang, er det kritisk at SAS lykkes med sin kostnadsreduksjon. Uten konkurransedyktighet vil SAS ikke få lisens til å spille videre. Markedet vil dømme dem ut. En tikkende bombe er deres store pensjonskostnader.

I sitt livs finaleomgang er det kritisk at eierne gir SAS-ledelsen arbeidsro gjennom langsiktig eierskap. Hopper de av nå vil det sende et signal om mangelfull tillit til SAS ledelsen – noe som vil gjøre at salget av SAS aksjene vil fortone seg som salg av våte høns en regntung høstdag - det er som kjent ikke hyggelig eller pent for skattebetalerne som tross alt har betalt for kapitalinnsprøytningene over tid. Å gi Norwegian monopol i Norge eller Skandinavia er et mye dårligere alternativ.

fredag 12. februar 2010

Hva kan NSB lære av Toyota?

Dagens Næringsliv Debatt 17 februar 2010

Både NSB og Toyota opplever harde tider. Felles for begge er at kundene deres rammes. Det er interessant å se hvor forskjellig deres respektive ledere, Enger og Toyoda, håndterer situasjonen. Er det bare kulturelle forskjeller er det rett og slett ulike organisasjonsformer: monopol kontra marked med tilhørende arroganse kontra ydmykhet? Jeg mener det siste.

Toyotas problemer med gasspedalen nådde så vidt overflaten allerede i 2003. Den gangen ble de dysset ned og forklart med at det måtte være noe med gulvmatten på sjåførsiden som forpurret pedalens funksjon. Senere har vi lært at forklaringen ligger mer på det konstruksjonsmessige hvor slitasje og ising gjør at pedalen rett og slett henger seg opp i full fart. Etter en nøling i begynnelsen har ledelsen nå endelig tatt ansvar. På verdensbasis er om lag 8 millioner biler tilbakekalt for overhaling til en pris av USD 2 milliarder. I prosessen har Toyota sett en reduksjon i firmaverdien på om lag USD35 milliarder. Hr. Toyoda står nå frem i alle sammenhenger og viser en stor ydmykhet og beklagelse ovenfor det inntrufne – han tar ansvar. I et intervju fredag 5 februar (gjengitt i Washington Post 7 februar) står han frem og sier ”Som leder av Toyotas produksjonsfirma synes jeg det er svært beklagelig at vi har forårsaket bekymring hos våre kunder. Vennligst tro meg, vi setter alltid våre kunder først. Fremfor å fokusere på hvor mange biler vi selger, vil vi sette alt inn på å fjerne kundens bekymring og vinne deres tillit tilbake”. Jim Lentz, sjefen for Toyota USA benytter Youtube for å gi uttrykk for det samme.

Tilsvarende ydmykhet har vært fraværende hos NSB og Hr. Enger. Hva NSB opplever av problemer går lengre tilbake enn Toyotas problemer. I notater og utredninger dater 2001 og signert AP-politikerne Matz Sandmann og Sigbjørn Johnsen, settes NSB mangelfulle prestasjoner på agendaen. Løsninger skisseres gjennom bant annet oppretting av statseid driftsselskap med handlefrihet til å oppta lån for å påskynde investeringene. De siste tiders hendelser viser at ingen ting har skjedd. Problemet ligger like mye på politikere som gjennom tider har sviktet i sin budsjettprioritering og organisering av sektoren med infrastrukturtilbyder (Jernbaneverket) og infrastrukturbruker (NSB) som to atskilte monopolforetak finansiert av samme mangelfulle kilde. Resultatet er ikke bare at tusenvis av kunder som ikke har andre reelle valg lider i hverdagen, men vel så ille samfunnstapet gjennom tapt arbeidsinnsats og produktivitet. Ingen har så langt våget å sette tall på dette. Hadde NSB vært børsnotert tror jeg de hadde opplevd en større markedsnedgang enn Toyota - noe som ville fått aksjonærene til å kreve NSB-ledelsens hode på et fat. Men tafatte eiere får ofte tafatte ledere. Hr. Engers fraværenhet i media – med unntak av de gangene han har vært innkalt til Statsråden i krisemøter – er og har vært underlig. Her har Hr. Enger mye å lære av Hr. Toyoda.

Både NSB og Toyota opplever tillitskrise og kundeflukt. Min spekulasjon er at fordi Toyota kan oppleve er permanent fall i sitt merkenavn, kundetilfredshet og kundelojalitet vil vi se en mye mer aktiv holdning til å ordne opp i de underliggende kvalitetsfeilene som nå har kommet inn i ”Toyota-modellen”. Fordi NSB er eiet av Staten og opererer i et monopol vil de ikke ha samme incentiv til å angripe kvalitetsproblemene på samme aggressive måte. En politisk ledelse vil alltid måtte priorotere mellom sektorinvesteringer for å tilby høyest nytte eller velferd for innbyggerne: helsepolitikk kontra NSB er rått parti. En bedriftsledelse vill alltid arbeide for å øke aksjonærverdiene. Men dette kan kun skje gjennom kvalitet i tilbudte varer og tjenester. Uten fornøyde kunder vil aksjonærene snart bli misfornøyd og sende aksjeverdiene nedover gjennom massivt salg. En slik synliggjøring av problemet ville presset frem en ny tilnærming for å løse problemet.

Det er tre ting Hr. Enger kan lære av Hr. Toyoda: vise ydmyket ovenfor kundene han hver dag skuffer gjennom sine mangelfulle leveranser. Det andre er å være synlig i media og vise for alle at han tar ansvar som leder av NSB. Til slutt må han kunne vise til resultater. Det er for lett å gjemme seg bak historiens mangelfulle investeringer og håpløse organisering med ansvarspulverisering. Ta ansvar Hr. Enger eller ta din hatt og gå – noe Hr. Toyoda må gjøre om han ikke klarer å vinne kundenes og dermed aksjonærenes tillit tilbake. Kanskje ligger forklaringen her?

torsdag 4. februar 2010

Vinmonopolet på toppen av NKB?

Vinmonopolet var i 2009 rangert som nummer seks på Norsk Kundebarometer (NKB) med en tilfredshetsscore ca 80 (skala 0-100) – eller ca fire prosentpoeng bak vinneren BMW. Vinmonopolets kundetilfredshet er opp fra 68 i 2002. En økning på ca 18 prosent – noe som må sies å være svært bra. Både nivå og retning på kundenes tilfredshet kan beskrives som svært sunn og helsebringende for selskapet. Nå vil de videre mot toppen. Hva skal til og er det mulig?

Vinmonopolets målsetning er 1) å ivareta vinmonopolordningen og 2) være Norges ledende faghandel. ”Å ivareta” innenfor rammene av monopol tilsier forvaltning og service. Innenfor rammene av dette må man gi kundene den høyeste nytte eller tilfredshet med enhver interaksjon med Vinmonopolet. Men høyest mulig gjenkjøp eller lojalitet er ikke en målsetning. ”Ledende faghandel” inviterer til tenking rundt service og kunnskap. I sum tilsier dette at tiltakene som skal settes inn for å nå toppen av NKB kan avgrenses til to områder: tiltak ovenfor eksisterende kundesegmenter og innovasjon i servicekonseptet.

I Vinmonopolets Marked og produktplan 2010 deler man inn etter produktkategorier: vin, brennevin og øl og kundene beskrives i segmenter under hver produktkategori.
For vin har vi:
• den trygghetssøkende (27%),
• den prisfokuserte (29%),
• den vininteresserte (25%),
• den kunnskapsrike (15%), og
• eksperten (4%).

Innen brennevin har vi:
• den uinvolverte (36%),
• den prisfokuserte (26%),
• den brennevinsinteresserte (31%), og
• eksperten (5%).

Det samme finner vi for ølkundene. Inndelingene kan beskrives langs to dimensjoner: besøksfrekvens og kunnskap. Tallene viser at de med høy kunnskap/interesse også har en større besøksfrekvens og konsum. De med lav til moderat kunnskap er den dominante gruppen.

Data fra NKB over 15 år forteller oss med all tydelighet at kunnskapsnivå/ekspertise er sterkt korrelert med tilfredshet. For Vinmonopolet reiser dette spørsmålet: hvordan kan vi løfte kunnskapsnivået i målgruppene?

Fra Vinmonopolets Omdømmeundersøkelsen fra 2009 fremkommer det at 28% av vin-kundene spør ofte betjeningen om råd, 33% gjør det av og til, og 30% sjeldent. 10% spør aldri om råd. Det er de som er ganske interessert som spør mest om råd, mens de som ikke er interessert spør minst om råd. Mens 70% av kvinnene spør ofte eller av og til er det bare 50% av mennene som gjør det samme.

Av dette kan vi lære at for å øke kundetilfredsheten må Vinmonopolets fokus rettes inn mot kundegrupper med lav til middels kunnskap eller interesse og utvikle denne gruppen.

I Omdømmeundersøkelsen fra 2009 fremholdes det at Informasjonsmateriale, Betjeningens fagkunnskap, og Betjeningens anbefalinger er viktig for kundenes vurdering.

Det bildet jeg sitter igjen med kan oppsummeres med: betjeningene må profesjonaliseres på veiledende salg. De må bevege seg fra å bli kontaktet til å oppsøke, være mer proaktive på butikkgulvet, være synlige, følge med på kundegruppene vel vitende om at de aller fleste som er der har lav til begrenset kunnskap og interesse. For slike kunder er kjøp av vin og brennevin en høyrisiko sport som de turnerer ved å kjøpe kjente og kjære merker. Vi snakker med andre ord om et automastisert rutinekjøp uten særlig involvering – merkene og opprinnelseslandet fungerer som surrogat for kvalitet. Det er en rasjonell risikoreduserende strategi. Dette må brytes for at kundeopplevelsen skal øke, man må få til mer variasjonssøking.

En måte å gjøre det på er å regelmessig avdekke/teste de ansattes kunnskapsnivå.
Testing av kunnskap krever en utvikling av servicekulturen i de enkelte utsalg. Tidligere direktør i Sparebank1, Kjell O. Kran, gjorde dette da han overtok. I et samarbeid med fagforeningen fikk han aksept på systematisk og regelmessig måling av de ansattes hvor de uannonsert ble forelagt spørsmål om ulike produkter/tjenester, renter og valuta. Det hele var databasert og anmodning om å ta testen spratt uannonsert opp på PCen når de logget seg på. Etter hvert gikk det sport i å kunne mest mulig – få en høyest mulig score. Kunnskap er noe kundene aldri kan få nok av når de skal gjøre vanskelige valg eller kjøp.

Målet var ikke å henge ut ansatte som scorer lavt, men å avdekke behov for tiltak. Jeg mener at Vinmonopolet kan begynne en tilsvarende systematisk avdekking av kunnskapsnivå i de enkelte butikkene

Hva da med utvikling av service konseptet?
En ledende faghandel er kjennetegnet med fremragende fagkunnskap og service. En servicevirksomhet kan beskrives som en pyramide med fire ankerpunkter:
• å gi serviceløftet (merkevare)
• muliggjør serviceløftet (organisasjon)
• levere serviceløftet (sannhetens øyeblikk)
• selvbetjenings og muliggjørings teknologi

Jeg vil våge den påstand at Vinmonopolets serviceløfte: ledende faghandel – ikke er godt nok kommunisert til befolkningen. Dette er viktig for deres forventingsdanning. Om foreventningen er formet etter en monopoltanke er det vesentlig annerledes enn om de formes med faghandel for øye. Jeg har ingen forutsetning for å uttale meg om hvordan Vinmonopolet er organisert for å muliggjøre serviceløftet. Derimot har jeg noen tanker om hvordan de leverer serviceløftet. Både egne erfaringer og Vinmonopolets egne undersøkelser peker i samme retning: mer jevn servicenivå samt oppsøkende serviceyting og kunnskapsformidling i form av veiledning.

Omdømmeundersøkelsen 2009 gir klare retningslinjer for hva som ville være av innovasjonsverdi og som er viktig for kundenes omdømme:
• Servicen
• Ordning for å bestille
• Atmosfære i butikken
• Informasjonsmateriale
• Fagkunnskap
• Hjelpsomhet
• Informasjon om varene

I sum kan dette oppsummeres til: kjøpsopplevelse, service og veiledning. Hva kan man gjøre for å bedre disse aspektene for de kundene som har lav til middels kunnskap. I tillegg til den mer oppsøkende holdning og atferd, mener jeg at man kan lære av bokhandlerkjeden Barnes & Noble. I sin natur er Vinmonopolets tjenester slik at man kan utvikle interessen for produktene gjennom økt kunnskap. Økt kunnskap er også forenlig med god alkoholpolitikk. Hva med å innrede butikklokalene med henblikk på kjøpsopplevelse og kunnskap og ikke bare effektiv ekspedering?

Konkret kan jeg se dette for meg for de større utsalgene i form av en egen krok hvor illustrerende og informativt lesestoff var gjort tilgjengelig. Det hele kunne være et samarbeide med det lokale biblioteket, men Vinmonopolet sto for utformingen. Jeg ser for meg gode stoler og sofaer omringet av faglitteratur, PC med Internett kobling og med en person lett tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Med økt kjøpekraft vil jeg tro at flere kunder ønsker å drikke noe godt når de først har bestemt seg for å drikke alkohol. Den vonde sirkel med automatisert rutinekjøp for å redusere følt risiko på grunn av lav eller moderat kunnskap, kan brytes gjennom en form for folkeopplysning.

I de største byene bør Vinmonopolet etabler ”super stores” hvor de kan vise hele sitt produktspekter og briljere med all sin faghandelskompetanse. Innen regionen kunne man rotere blant de ansatte fra andre utsalg om å arbeide på ”super storen”. Dette kunne være med på å trene de ansatte gjennom eksponering for flere og mer krevende kunder i imponerende lokaler med imponerende utvalg. I tillegg kan slike super stores kan fungere som ”hotbeds” for innovasjon før nye løsninger gjøres tilgjengelig for de øvrige utsalgene.

Jeg har ikke glemt betydningen av hjemmesiden. Jeg vet det er restriksjoner mht å promovere denne. 20% av de spurte i Omdømmeundersøkelsen sier at de har vært inne på hjemmesiden i løpet av 2009 – med andre ord 80% har ikke vært der. Data fra Norsk Kundebarometer viser Internettbaserte forretningsmodeller gir svært høy kundetilfredshet. Det samme ser vi i Amerikansk kundetilfredshetsindeks hvor for eksempel Amazon har en tilfredshet på 88. Innen offentlig sektor ser vi at tjenester med godt utviklede Nettløsninger systematisk har mer fornøyde brukere enn de som ikke har kommet i gang. For Vinmonopolets ledelse betyr under-markedsføringen av hjemmesiden det samme som for SAS-ledelse som fikk fjernet bonusordningen på innlandsflyvninger: de mistet sitt viktigste kundebehandlingsprogram. Vinmonopolet må arbeide systematisk mot politikerne for å få aksept på hjemmesiden som en viktig informasjons- og distribusjonskanal. SAS klarte å få til en kvasi-løsning. Vinmonopolet må klare noe bedre.

Vinmonopolet har gjennom hardt arbeid over flere år kommet til et høyt nivå på sin kundetilfredshet. Bare en ambisiøs ledelse kan unngå at organisasjonen og de ansatte faller ned i en ”godt nok” holdning. Man må arbeide på flere fronter samtidig: kulturelt gjennom fremragende kunde-/serviceorientering, kvalitetsforbedringer i hverdagen gjennom hvordan de rekrutterer og trener ansatte og ikke minst hvordan man innoverer for fremtiden.

Jeg har prøvd å peke på sentrale punkter og hva man kan gjøre for å komme på toppen av pallen: Norges mest fornøyde kunder. Det er i møtet med kundene verdier skapes. Sånn sett kan Vinmonopolet kopiere kaffekjeden Starbucks slogan: We are known for our coffee, but or people make us famous!”