tirsdag 14. mars 2023

"I, Human" - en bokomtale


 «Decisions about the direction in which humanity is heading shouldn’t be made on the basis of where artificial intelligence can take us. »

Boken “I, Human AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique” handler ikke om teknologi.  Den handler om effekten AI kan ha på oss mennesker som individuelle medlemmer av en art. 

Forfatteren, Tomas Chamorro-Premuzic, argumenterer for at påvirkningen av kunstig intelligens på menneskelig atferd er det viktigste vi må ta hensyn til, heller det enn teknologien i seg selv. Han forklarer at AI har endret måten vi gjør visse ting på, både positivt og negativt, og at det er meningsløst å skylde på teknologien for menneskelige svakheter. 

På den positive siden kan vi nå overlate til algoritmer å gjennomgå profiler på dating-nettsteder, velge våre nye medarbeidere, plukke ut de mest relevante morgen nyhetene, og forutsi våre behov for neste ukes dagligvarer på nettet. På den negative siden vet vi hvordan AI i sosiale medier skaper vrangforestillinger om oss selv og verden vi lever i.

 Chamorro-Premuzic hevder at vi opplever en betydelig sosial endring på grunn av AI, drevet av en hyperkoblet verden, datafisering av individer, og en lukrativ forretningsmodell for prediksjon. Han advarer om at mennesker blir "kjedelige" og at det er viktig å bli mer menneskelige, heller enn å øke maskinenes klokskap. Chamorro-Premuzic konkluderer med at beslutninger om retningen for menneskeheten ikke bør baseres utelukkende på hvor AI kan ta oss.

Bottom line: En bok vel verd å lese og som minner oss om at det er vi som styrer den teknologiske utviklingen og ikke omvendt.

lørdag 4. mars 2023

Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt

Fredag 3 mars 2023 falt dommen. 

Vy tar over Flytoget og med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en mer innovativ og attraktiv aktør. 

Argumentet om et mer effektivt togtilbud (stordrifts fordeler) trumfet kundenes vurderinger om bedre opplevelser. Det kundene trenger er ikke mer effektiv togdrift, men et bedre togtilbud. Det er ikke gitt at de får det nå.

Med Vy som eier, som ifølge Norsk kundebarometer (NKB) og Norsk innovasjonsindeks (NII), ligger i den lavere delen av rangeringene, er det vanskelig å forestille seg hva Vy kan tilføre Flytog-konseptet av markedsorientert ledelse eller innovasjonskapasitet. Aktørenes prestasjoner sett gjennom kundens øyne, er vist i tabellen.

                            Vy Flytoget

Kundetilfredshet     67 79 

Innovasjonsevne     47 58

Relativ attraktivitet     53 67

Kilde: NKB og NII, 2022. 

Tallene er indeksert fra 0 til 100 (best)

Som man kan se er Flytoget mer enn 10%-poeng over Vy på alle områder. Hva kundene mener og opplever i denne saken har ikke vært relevant sett fra myndighetenes ståsted – noe som vitner om en manglende forståelse for hvordan effektiv konkurranse bør og må fungerer. De mest produktive med det beste markedstilbudet og den beste innovasjonen presser ut de dårligere og mindre produktive. Når vi ikke lar denne prosessen av kreativ ødeleggelse skje, bygger vi inn en rigiditet i omstillingsprosessene som er det motsatte av hva vi trenger for å omstille Norge. 

 Det vi når står igjen med er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og mest innovative aktør. De ansatte i Flytoget opplever prosessen som urettferdig og gjennomfør med maktmisbruk i deres disfavør. Da er dette i deres øyne en fiendtlig overtakelse. Min prediksjon er at ansatte i Flytoget vil skape kø i døren på vei ut og vekk fra Flytoget. Vy overtar i verstefall et tomt selskap. 

Når produktene – togene og strekningen – er identiske, er det de teknologiske løsninger før under og etter turen kombinert med de ansatte som skaper tilfredshet, innovasjoner, og attraktivitet. På de to siste punktene driver Flytoget en annen idrett enn Vy og det er vanskelig å se hvordan et monopol med en lang historie i å score lavt på viktige kundevariabler, kan tilføre de ansatte og markedet noe annet enn jobb sikkerhet og mindre fornøyde kunder.