tirsdag 14. mars 2023

"I, Human" - en bokomtale


 «Decisions about the direction in which humanity is heading shouldn’t be made on the basis of where artificial intelligence can take us. »

Boken “I, Human AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique” handler ikke om teknologi.  Den handler om effekten AI kan ha på oss mennesker som individuelle medlemmer av en art. 

Forfatteren, Tomas Chamorro-Premuzic, argumenterer for at påvirkningen av kunstig intelligens på menneskelig atferd er det viktigste vi må ta hensyn til, heller det enn teknologien i seg selv. Han forklarer at AI har endret måten vi gjør visse ting på, både positivt og negativt, og at det er meningsløst å skylde på teknologien for menneskelige svakheter. 

På den positive siden kan vi nå overlate til algoritmer å gjennomgå profiler på dating-nettsteder, velge våre nye medarbeidere, plukke ut de mest relevante morgen nyhetene, og forutsi våre behov for neste ukes dagligvarer på nettet. På den negative siden vet vi hvordan AI i sosiale medier skaper vrangforestillinger om oss selv og verden vi lever i.

 Chamorro-Premuzic hevder at vi opplever en betydelig sosial endring på grunn av AI, drevet av en hyperkoblet verden, datafisering av individer, og en lukrativ forretningsmodell for prediksjon. Han advarer om at mennesker blir "kjedelige" og at det er viktig å bli mer menneskelige, heller enn å øke maskinenes klokskap. Chamorro-Premuzic konkluderer med at beslutninger om retningen for menneskeheten ikke bør baseres utelukkende på hvor AI kan ta oss.

Bottom line: En bok vel verd å lese og som minner oss om at det er vi som styrer den teknologiske utviklingen og ikke omvendt.

Ingen kommentarer: