mandag 30. september 2013

Service-innovasjon: Norge tar grep!


I et samarbeide mellom Cornell University - Johnson School of Business, INSEAD, og WIPO (World Intellectual Property Organization) ble det nylig fremlagt en 2013 rangering avnasjoners innovasjonsevne. For en gang skyld synes Norge å være i “det rette selskap” blant de 20 beste, men etter Sverige, Finland, og Sverige. Det siste er dessverre et konstant faktum.

Når vi bryter ned tallene i de syv hovedområdene, fremkommer et mer variert syn.


·       Institutions:                                    93,4 (4)
·       Human capital & research:             55,2 (15)
·       Infrastructure:                                 60,7 (3)
·       Market sophistication:                     62,5 (22)
·       Business sophistication:                  45,2 (30)
·       Knowledge & tech. Output              36,1(35)
·       Creative output:                               59,7 (7)

Tallene er indeksert fra 0- 100 og tallene i parantes er rangering innen området. Mens vi er nær toppen innen institusjoner, infrastruktur, og kreativt utkomme, er det rom for forbedring innen de andre områdene hvor Norge er middelmådig.

Som en nasjon basert på tjenesteytende sektor, er innovasjon innen denne sektoren svært viktig for Norge i tilpasningen til livet etter oljen. Heldigvis gjøres det grep som skal bidra med større kunnskapsproduksjon innen dette området.

Center for Service Innovation (CSI) er et koordinert tiltak ved Norges Handelshøyskole (NHH) for å fokusere ulike utfordringer som innovasjon i tjenester representerer. Målet med  CSI er å bedre samarbeidspartnernes – næringsliv og akademia - innovasjons evner. CSI er et av 21 Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd. CSI er en viktig del av NHH2021 satsing på å posisjonere NHH som en av Europas ledende handelshøyskoler innen 2021.

Senteret er lokalisert ved NHH, Institutt for Strategi og Ledelse, men skal trekke på alle skolens fagkrefter – noe som vil være svært attraktivt og påkrevet. Serviceinnovasjon er ikke en silosport, men holistisk og mange-fasetert med elementer av samfunnsøkonomiske, finansielle, strategiske, IT, organisatoriske, og markedsføringsmessige problemstillinger. Innen disse feltene disponerer NHH noen av Norges beste fagkrefter. I tillegg inngår SINTEF, Arkitekt Høyskolen i Oslo (AHO), Karlstad Business School, og Copenhagen Business School som akademiske partnere.

CSI ble etablert i 2011 og er nå på vei mot sitt tredje driftsåret med gode resultater å vise til: forskningsskole, to doktorgrader (Norges Designråd og AHO), to bøker, 45 masteroppgaver, og en rekke journalartikler. Forskningen skjer innen fire tematiske områder:
  1. Innovasjon innen kunde og merkeopplevelser
  2. Samskaping og åpne innovasjonsprosesser
  3. Innovasjon i forretningsmodeller
  4. Infrastruktur og strukturelle innovasjoner


Sammen med de industrielle partnerne - Telenor, Storebrand, DNB, Trygg, og Posten – og de akademiske partnerne arbeides det totalt innenfor 11 arbeidspakker som hver er bemannet med (minst) en forsker, en stipendiat og ofte studenter som skriver sine hovedoppgaver. Partnerne definerer problemområder de ønsker adressert som siden ressursbelegges. CSIs bidrag er å stille med forskningskompetanse og kapasitet.  Mer informasjon om CSI og det arbeidet som gjøres, kan man finne på en svært utbygget hjemmeside her.

CSIs mandat er å utvikle, implementere og formidle ny kunnskap om serviceinnovasjon. Formidling er derfor en viktig aktivitet for senteret. Senteret har etablert en svært aktiv blogg hvor kunnskap og innsikt fra egen og andres forskning formidles med stor oppdateringsfrekvens. Jeg inviterer deg til å besøke bloggen og legge den inn som en fast lyttepost. Du finner den her.

CSI er kanskje Norges mest aktuelle forskningsinitiativ innen service innovasjon og innovasjonsbloggen er et ”must” sted for den intellektuelt nysgjerrige og innovasjonsopptatte leder.

torsdag 26. september 2013

Innovasjoner: Wall Street feilvurderer


Innovasjon og service innovasjon er et hett tema. I en studie av Boston Consulting Group – 2012 Global Innovators Survey – var temaet systematisk ranger som nr 1 eller top 3 topic blant topplederne.

Logikken er klar: en leder vil investere i R&D som grunnlag for innovasjon og derigjennom økt konkurransefortrinn og lønnsomhet – noe som skal gi seg utslag i aksjekursen og firmaverdi.

Nå viser en nyere studie fra Harvard Business School at finansmiljøene ikke verdsetter eller retter sagt ikke forstår betydningen av slike investeringer og historiske prestasjoner når de skal verdsette et selskap. Poenget er at Wall Street tar feil! I resymeet fra artikkelen under, utdypes dette. God lesing.

Misvaluing Innovation
Lauren Cohen, Harvard Business School and NBER
Karl Diether, Tuck School of Business at Dartmouth College
Christopher Malloy, Harvard Business School and NBER

ABSTRACTWe demonstrate that a firm’s ability to innovate is predictable, persistent, and relatively simple to compute, and yet the stock market ignores the implications of past successes when valuing future innovation. We show that two firms that invest the exact same in research and development (R&D) can have quite divergent, but predictably divergent, future paths. Our approach is based on the simple premise that while future outcomes associated with R&D investment are uncertain, the past track records of firms may give insight into their potential for future success. We show that a long-short portfolio strategy that takes advantage of the information in past track records earns abnormal returns of roughly 11 percent per year. Importantly, these past track records also predict divergent future real outcomes in patents, patent citations, and new product innovations.

For å lære mer om denne studien kan man gå til Harvard Business Review, Dec 2012: “Wall Street doesn’t understand innovation”. Det akademiske paperet «Misvaluing Innovation«  som det ovenstående er basert på, finnes her: http://www.people.hbs.edu/lcohen/pdffiles/dimalco.pdf.

Moralen er: Invester i R&D og innovasjon selv om finansmiljøet ikke skjønner det.

onsdag 18. september 2013

Bergen som Boston og San Francisco?


Fra Bergens Tidende 18 mars 2013.

For å opprettholde vår velstandsutvikling trenger Norge innovasjoner. Mens sentrale byer har funnet sin innovasjonsnisje: Stavanger olje, Trondheim teknologi og Oslo medisin, hva kan være Bergens nisje? 

Historien og nåtiden viser at dette kan være innovasjons av kunnskapsbaserte tjenester. Men kan Bergen bli som San Francisco eller Boston? Jeg mener ja.

Alle byene ligger ved kysten. Alle har en klar geografisk avgrensing. Alle har spilt viktige roller i nasjonens utvikling. Alle er utpregede studentbyer omkranset av en flora av universiteter og høyskoler. I Bergen har vi Universitetet på Nygårdshøyden, Høyteknologisenteret på Marineholmen, Haukeland Universitetssykehus ved Kronstad, Havforskningsinstituttet på Nordnes, og Norges Handelshøyskole i Breiviken. Rundt San Francisco og Boston finner vi for eksempel Berkeley, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, og Harvard som nok er bedre enn våre lokale miljøer.

Mens det er utenkelig at Bergen kan oppnå samme nivå, kan dagens utgangspunkt bedres gjennom en bevisst rekruttering av ledende nasjonale og internasjonale forskere tiltrukket av fremragende muligheter for forskning i Bergen. Slike forskere vil tiltrekke seg dyktige studenter nasjonalt og internasjonalt – noe som gjør utdanningsprogrammene bedre. Over tid vil slike miljøer tiltrekke seg kunnskapsintensive virksomheter – noe Bergen og Norge trenger.

Rundt San Fransisco og Boston finnes selskaper som for eksempel Hewlett Packard, CISCO, Apple, Google, Wikipedia, og Facebook. Dette kan også skje i Bergen dersom flere forskere, utdanningsprogrammer og bedrifter blir av verdens-kvalitet – et mål vi kan komme nærmere dersom vi får til et sterkere samarbeid mellom det offentlige, akademia og næringsliv. Og det skjer.

I 2011 tildelte Norges Forskningsråd Norges Handelshøyskole (NHH) Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og fulgte opp med en betydelig bevilgning over åtte år. Center for Service Innovation (CSI) er NHH's koordinerte satsing for å styrke tjenesteinnovasjon som forskningsområde i Norge samt styrke norske tjenestebedrifters innovasjonsevne. I tillegg til bedriftspartnerne har senteret knyttet til seg nasjonale og internasjonale forskningspartnere og har nå et solid utgangspunkt for sitt arbeid.

Mens CSI har et nasjonalt mandat er det viktig for Bergen og næringslivet å utnytte det faktum at forskningssenteret er lokalisert her. Med sin historiske handelsvirksomhet på Bryggen, finansvirksomhet i Fyllingsdalen og dagens turisme, har Bergen det beste utgangspunktet for å lykkes med å bli Norges viktigste by innen tjenester og innovasjoner. Det er en rød tråd fra Hansatidens handelsvirksomhet via dagens turisme til morgendagens kunnskapsbaserte tjenester. Bergen kan tjenester.

Men innovative ideer kommer ikke av seg selv. De kommer fra samspillet mellom forskning, utdanning, og aktører som vil satse penger på innovasjoner og entreprenørskap. NHH og CSI vil, godt hjulpet av andre forskningsmiljøer, fungere som et lokomotiv i tjeneste-innovasjonsforskningen lokalt og nasjonalt. Men sentrale aktører i regionen må tenke på hvordan et samarbeide med dette kraftsenteret kan styrke dem, Bergen, og dermed Norge.

Rundt Oslo har vi Norges mest utbygde finans og venture-kapitalmiljø. Det vi ofte hører fra dem er at de savner de gode innovative prosjektene. Svaret er at det kan de få ved å komme til Bergen – Norges svar på Boston og San Fransisco – Norges kraftsenter for tjenesteinnovasjoner.