tirsdag 24. januar 2023

Et veikart mot et mer bærekraftig og mangfoldig næringsliv

Skrevet sammen med Runar Wiksnes, sjefanalytiker, Virke   og Sigrid Helland, fagsjef, Virke  

Fjorårets norske eksportsuksess er basert på gammel dyktighet og ny flaks. Fremtidig suksess fordrer et mer bærekraftig og mangfoldig næringsliv – med større innslag av teknologi-baserte tjenester.

Vi er enige med Håkon Haugli i Innovasjon Norge om at Norge trenger et mer mangfoldig næringsliv. Vi er også enige om at på tross av en formidabel økning i norsk nasjonalinntekt, trenger Norge nye eksportlokomotiver. 

Budskapet burde gjalle fra hustakene rundt Næringsministerens lokaler i Kongens gate. Norsk velstandsvekst er tuftet på en kombinasjon av hell og dyktighet. Med dyktighet har vi bygget opp fremgangsrike selskaper med verden som marked. Hell (altså forhold vi ikke selv rår over) har sørget for at prisene på disse varene har økt. Skal vi fortsatt være heldige i fremtiden, trenger vi et mer mangfoldig næringsliv. Som innspill til regjeringens satsing «hele Norge eksporterer» har vi derfor utarbeidet et veikart mot et slikt mål. 

Et stort potensial for vekst både i verdiskaping og sysselsetting ligger i tjenester. Her kan norske aktører og norsk kompetanse gjøre en forskjell globalt. Eksempler finnes allerede: VISMA, et av Nord-Europas største selskaper innen programvareutvikling. Gelato, et av verdens største selskaper innen skybasert produksjon av trykksaker. Cognite, et plattformselskap for industridata. Autostore, et lager-robotteknologiselskap. 

Disse har en rekke ting felles: de ble etablert av en eller flere visjonære ledere, har status som enhjørning, selger tjenester, opererer globalt, er lokalisert i Norge, og er i stor grad drevet av data og kunstig intelligens. Flere av dem oppstod i og rundt etablerte eksportselskaper eller -klynger, og viser at den neste generasjonen norske eksportselskaper kan bli verdensledende selv uten å måle verdiskapingen i tonn, fat eller terrawatt.

Ved å stimulere til videreutvikling av tjenester fra etablerte industriselskaper og -klynger, og legge bedre til rette for effektiv utvikling av nye vekstselskaper, kan vi oppnå et mer bærekraftig og mangfoldig næringsliv. Vi peker på fem tiltak:

1. Vi må utvikle en nasjonal strategi for eksport av tjenester.

2. I tråd med Hurdalsplattformen anbefaler vi at det etableres et forskningssenter for næringsdrevet digitalisering (FND) dedikert til forskning på eksport av digitale tjenester. 

3. Vi må utvikle humankapitalen i omfang og kompetanse, både gjennom livslang læring, innovasjon i høyere utdanningsprogrammer og ved å tiltrekke oss globale talenter. 

4. Vi må utvikle en mer effektiv gründerpolitikk og et virkemiddelapparat som er tilpasset tjenesteytende virksomheter.

5. Vi må oppnevne en ekspertgruppe for tjenester som bygger på Produktivitetskommisjonens rapport 1 og 2 for en bedre måling av verdiskaping og produktivitet i en liten, åpen, digital tjenesteøkonomi. 

To sannheter synes å komme sammen i tid. Den ene er at tjenester er en av svært få vekstsektorer i verden. Den andre er at alt som kan bli digitalisert vil bli digitalisert. Vi mener at med våre fem grep kan vi legge grunnlaget for et fremtids-Norge med et mer bærekraftig og mangfoldig næringsliv. Tuftet på ny dyktighet som gir flere muligheter for nytt hell – hvis vi har flaks.