onsdag 27. september 2023

Flyselskapet SAS er til salgs!

Flyselskapet SAS - Scandinavian Airline System - har gjennom lengre tid og under Chapter 11 beskyttelse i USA, søkt etter nye investorer. Nå er tidsfristen ute og ledelsen vil velge hvem de vil ha inn på eiersiden. Mest sannsynlig blir selskapet tatt av børs. 

En av dem som legger inn bud, er  sannsynligvis Apollo Global Management som har spesialisert seg i flyselskaper i trøbbel.  Nå sies det at penger ikke lukter, men eierne kan. Apollo er et investeringsfond som jakter raske gevinster. 

De har gjennom flere tilsvarende cases vist en risikovillighet som mange andre skyr unna, og i prosessen ervervet en betydelig kompetanse om å snu flyselskaper rundt og gjøre dem lønnsomme. 

Nåværende SAS sjef kjenner selskapet og eierne bak fra sin tid i tidligere jobb som hadde tilsvarende utfordringer som SAS. Slik sett er det takk for sist – hyggelig å se dere igjen.

SAS er et selskap i dyp krise finansielt og markedsmessig. Maskinparken er gammel, de ansatte er utslitte/slitne etter mange år med kutt og lønnskamp. Kundene er ikke så imponert over selskapet og Eurobonus-programmet er det sterkeste limet i lojaliteten til selskapet – ikke tilfredshet med dem som reiseoperatør. Det vil ta lang tid å snu selskapet rundt til gamle Janne Carlzon-tider. Derfor ville jeg tro og håpet at en langsiktig industriell eier vil gå inn og gi dem tid og ledelseskompetanse til å utvikle et Premium quality/price selskap til glede for budsjett og jobbreisende. 

Hva er Premium quality/price? Kort fortalt er det et selskap som gir høy kvalitet i leverte tjenester og mer og bedre service i møtet med kundene, til en konkurransedyktig pris. For å komme er mitt råd å jobbe med det som passasjerene kan forholde seg til med sine sanser - kognitivt registrere: innredning, farger, seter, de ansatte: (alder, fremtoning, profesjonalitet, service innstilling, vennligshet), uniformer, unngå å være kjip ved å fjerne ting som er synlig ref "bare en ting fra handlevogna for pluss", etc. Digitalt må de lage verdens beste reiseapp for enkel reise: bestille, avbestille, ombooke, etc. Her kan deres reklame slagen komme til sin rett: "We are travellers".

Så må de fortsette jakten på lavere kostnader, som vil bety innovasjon i forretningsmodellen, som gjør det mulig for dem å produsere og levere  tjenestene til konkurransedyktige priser. Da må de ta hensyn til at det er en slitasje mellom ledelsen og fagforeningene innen pilot og kabin. Det kan derfor også være snakk om en ny ledelse for å skape en motivasjon til (nok en) omstilling og nysatsing. 

 Om SAS går ut av markedet/blir kjøpt opp av et annet utenlandsk selskap, vil ingen tape noe på det. Behovet for og etterspørselen etter flyreiser kan lett dekkes av andre selskaper i Norge og utenfor Norge. Tiden hvor man hadde nasjonale flyselskap som en del av nasjonal merkevarebygging er forbi. I dag er bransjen global – noe som tilsier en konsolidering av kapasitet og selskaper for å få stordriftsfordeler og dermed lavere kostander i drift og vedlikehold.

SAS ble ofte kalt for «Svensk Alt Sammen». La det ikke utvikle seg til å bli «Spesielt Avlyste Sjanser» ved at ledelsen ikke lykkes med denne restrukturering og refinansiering av selskapet. Jeg håper intenst at SAS overlever og at de finner et godt hjem.