torsdag 16. november 2017

Drosjenæringens fremtidDrosjenæringens kamp om kundene har skjedd og skjer på to måter: gjennom a) sakte og inkrementelle innovasjoner og b) i en felles kamp mot nye alternativer. På denne måten åpner de opp for å bli utkonkurrert av a) bedre løsninger og b) av ny teknologi.

Bedre løsninger
Drosjenæringen er spesiell ved at den er regulert etter felles regler gjennom løyveordningen, har samme forretningsmodell og et svært stabilt antall drosjeeiere med løyve. Næringen ligner med andre ord på et monopol som tilbyr tjenester som kundene må forholde seg til. Kundene har svært få – om noen – reelle alternativer. En reell reaksjon er å bruke dem mindre. Når vi intervjuer kunder av de største selskapene fremkommer store avvik mellom de største aktørene på noen sentrale variabler. Dette er vist i tabellen. 
Opplevd innovasjonsevne
Relativ attraktivitet
Kundelojalitet
Bergen Taxi
52
60
68
Norges Taxi
45
48
50
Oslo Taxi
43
55
60
Kilde Norsk Innovasjonsindeks 2016, NHH. Tall er indeksert 0 til 100 (best)

Fra tallene kan vi se at Bergen Taxi er en vesentlig bedre aktør enn de to andre: mer innovativ, mer attraktiv, og har mer lojale kunder.  Dersom Bergen Taxi etablerte seg i Oslo ville de vært en forretningsmessig trussel for de andre ved at de står for noe annet mer attraktivt. Heldigvis for Norges Taxi og Oslo Taxi kan ikke Bergen Taxi etablere seg i Oslo. Slik sett er det 1 – 0 til drosjenæringen med kundene som tapere. Men det er her næringen mister det store bildet. Å ha som mål å opprettholde status quo er det verste som kan skje i en dynamisk verden - noe som ga grunnlag for andre plattform-baserte løsninger.

Ny teknologi
Slaget i drosjenæringen er ikke å slå tilbake konkurranse og opprettholde ro i rekkene, men hva som skjer når biler inkludert drosjene er selvkjørende, det vil si uten sjåfør. Dette er ikke noe fremtidsbildet fra en dårlig science fiction film. 7 november i år annonserte Waymo, Googles førerløse bildivisjon, at de har prøvekjørt autonome biler helt uten sjåfør siden midten av oktober i Arizona, USA. Med neste fem millioner km bak seg på offentlige veier, er det bare et tidsspørsmål før teknologien blir tryggere enn biler med sjåfør og myndighetene kan godkjenne den. Faktisk er teknologien så trygg at en førerløs lastebil eiet av Uber ble kjørt 200 km på offentlige veier med 50.000 bokser med øl fra produsenten Anheuser-Busch.

I fremtiden kan det være at Google, Tesla, Ford eller en annen bilprodusent ønsker å tilby drosjetjenester med sine autonome biler.


Avslutning
Trender er klar: Fremtidens bil er en robot, en service, et batteri, og et datasenter. Autonome biler vil i løpet av kort tid bli det normale. Det vil da være unaturlig eller forbudt at noen kjører bil fordi det er for farlig. Fremveksten av kunstig intelligens og autonome biler blir noe som endrer spillereglene i hele person- og varetransportsektoren. Vi snakker om disrupsjon. Det er dette som er drosjenæringens fremtid eller Armageddon – ikke Uber eller dess like.

PS! Joacim Lunds kommentar i Aftenposten 17 nov er om mulig enda mer drepende.

Ingen kommentarer: