torsdag 21. september 2017

Invester i varehandelen – i Norge!

Skrevet sammen med Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i VIRKE.

Publisert i forkortet versjon i Aftenposten 21 september 2017Varehandelen er med sine 370.000 ansatte, en stor og dynamisk sektor som gjennomlever store endringer. Med fremveksten av roboter og automatisering mener mange at arbeidsintensive næringer preget av rutine oppgaver – som varehandelen er - vil bli rasert. Vi mener heller at politikerne må legge forholdene bedre tilrette for at større deler av en vekstnæring legges til Norge.

Oxford-forskerne Osborne og Frey[1] hevder i sin studie at det er 92 prosent sannsynlig at salgspersonale i varehandelen blir erstatte av roboter. Katja Grace og hennes kollegaer[2] spår at den samme yrkesgruppen blir erstattet av roboter innen 2036. Ved første øyekast kan det virke som om at forskerne får rett. I følge avisen the Atlantic 18 april 2017, har antall ansatte i detaljhandelen i USA falt hver måned i 2017. De store varehusene Macy’s og JC Penney har redusert arbeidsstokken med nesten 100 000 ansatte siden oktober 2016.  Det samme utviklingstrekket ser vi også i Norge.

Men varehandel består ikke bare av fysiske butikker. Netthandel vokser kraftig fra lave tall og utgjør i dag ca 10 prosent av den totale varehandelen. I prosessen skaper den nye arbeidsplasser. Siden 2007 har netthandel-sektoren i USA skapt 355.000 nye jobber i motsetning til de 51.000 jobbene som er skapt i den tradisjonelle varehandelen i samme periode.

Det generelle bildet hjemme og ute er at mens kjedene reduserer antall butikker, bygger de opp netthandelen – noe som leder til en ekspansjon i nettbutikkenes plukklager og distribusjon. I tillegg ser vi at rene nettbaserte butikker etablerer fysiske butikker. Summen av disse to forholdene gjør varehandelen til en vekstbransje. For eksempel har nettkjempen Amazon annonsert at de i løpet av 2017 vil ansette 50.000 mennesker til sine plukke-lagre i USA samt etablere flere hundre butikker. De er ikke alene om å tenke slik. Fremtidens varehandel er fysiske og virtuelle butikker – ikke enten eller.  

Automatisering vil skje i Norsk varehandel, men ikke så omfattende som i USA. I Norge har høye kostnader gjort at eierne har tatt ut betydelige produktivitetsgevinster ved utstrakt automatisering, selvbetjening og effektiv distribusjon. Nettopp derfor pekte Produktivitetskommisjonen på varehandelen som en av tre bransjer med sterk og positiv produktivitets-utvikling.

Men økt netthandel har en sideeffekt: med unntak av dagligvarer er det å være lokalisert nær kundene ikke så viktig lengre. I netthandelen bestilles varene on-line og sendes til kundene direkte fra fabrikken eller fra nettselskapene varehus. Med to-sifret vekst i netthandelen vil det bli en økt kamp om lokaliseringen av plukklagerne. La oss gi to eksempler.

Komplett.no i Sandefjord, har ett av de mest moderne og effektive plukklagerne i Norge. I tillegg har de operasjoner i Sverige og Danmark. Totalt sysselsetter de 800 mennesker. Det Gøteborg-baserte nettselskapet Jollyroom er drevet av nordmannen Ola Sauer. Selskapet, med sine 200 ansatte, har momsfritak på forsendelser under kr 350,- til Norge og slipper i tillegg formueskatt. Dette er sterke incentiver for andre aktører til å etablere seg utenfor Norge. Slik kan det ikke være.

Utfordringen er at varehandelen utvikler seg fra å være lokal til å bli global - noe som gjør at nærhet til kundene blir mindre viktig. Da må vi sikre at den delen av veksten og sysselsettingen i varehandelen i større grad skjer i Norge. Vi mener derfor at politikerne må legge forholdene til rette for at andre nettbutikker og deres plukklagre blir lagt til Norge og ikke utlandet. Like vilkår er stikkordet. Å legge forholdene til rette for investeringer i en vekstnæring, synes å være en god ide.

[1] Carl Benedikt Frey og Michael A. Osborne (2013): THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?
[2] Katja Grace, John Salvatier, et al. (2017): When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts.

Ingen kommentarer: