tirsdag 5. januar 2016

Taxinæringen er dømt til å måtte endre seg!

En forkortet versjon sto på trykk i Aftenposten 11 januar.

Øystein Trevland, leder av Norges Taxiforbund, lurer i Aftenposten 5 januar 2016 på om taxinæringens samfunnsoppdrag er avlyst. Svaret er enkelt: det er ikke avlyst, men næringen har ikke evnet å levere på det. 

Når de ikke leverer er det andre som ønsker å prøve. Vi kaller det gründervirksomhet og innovasjon – to hedersord i samfunnsdebatten, men ikke for Trevland.

Jeg har gjennom ulike debattinnlegg lest Trevlands tanker om Ubers inntreden i det norske markedet. Hans tanker er forutsigbare: forby det nye og behold det gamle. Slik sett fremstår han som en leder som ønsker at bestående lover og regler skal brukes for å beskytte det gamle mot det nye. Innen taxinæringen burde vi heller beskytte det nye fra det gamle.

Innovasjoner oppstår når noen ser at en tjeneste kan gjøres bedre, fortere, morsommere, eller billigere. Uber har i seg alt dette – noe som forklarer deres suksess. Men Ubers suksess kunne vært enda større om de hadde en strategi som var mer lokalt markedstilpasset. I dag er det ”one size fits all” strategien som rulles ut over hele verden. Dette skaper motstand, ikke bare i Norge, men i blant annet Tyskland.

Nic Mewes, grunnleggeren av MyTaxi i Tyskland (en løsning som minner om Uber) innså at landets regler for taxinæringen ville skape problemer for Uber som ikke ville tilpasse seg det lokale markedet. I dag er Uber presset ut av storbyer som Frankfurt, Hamburg og Düsseldorf og tilbyr sine tjenester pt kun i Berlin og München. Skyldes dette aktiv lobby virksomhet fra taxinæringen eller innovasjon? Svaret er ja på begge.

Jeg skal gi Trevland rett i at Uber er en for-profit aktør i det jeg kaller tappekransøkonomien: tilgang på betalt sjåfør med bil ved behov. Slike aktører må innordne seg gjeldende regler. Men ikke slik at man tar livet av innovasjonen for å beholde det etablerte, slik Trevland gir uttrykk for. Jeg savner en proaktiv holdning.

Hvorfor utviklet ikke taxinæringen en mobilapp  ala MyTaxi som har vært så vellykket i Tyskland i kampen mot Uber? Hvorfor utvikler ikke taxinæringen en ny forretningsmodell for sin virksomhet som løser opp i fallende service, kunnskap, og reduserer overtramp og skattefjusk? Hvorfor leder deregulering av bransjen til overetablering? Svaret er enkelt: det er får eller ingen incentiver i dagens løsning til samarbeide om innovasjoner fordi hver drosjeeier er sin egen lille forretning med utstrakt incentiv til free-riding.


Det hadde vært mer givende å lytte til Trevland dersom han inntok en mer forsonlig holdning: næringen har falt akterut i sin innovasjon og er nå tvunget til å innovere for å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Istedenfor ber han politikerne bestemme seg for hva de vil med næringen. Som leder burde han heller stille følgende spørsmålet til seg selv, sitt styre og sine drosjeeiere: hvordan kan taxinæringen bli attraktive ved å skape verdier for kundene? Om ikke taxinæringen klarer det, er det andre som vil prøve! Uber, Lyft, og Haxi er bare tre eksempler. Nabobil.no er et fjerde.

Ingen kommentarer: