torsdag 7. august 2014

Menn er mer tilbøyelige til å handle online enn kvinner
Det er ofte sagt at menn ikke liker å shoppe i samme grad som kvinner. Det er en sannhet med visse modifikasjoner.

Ofte sitter mennene og fikler med mobilen mens de venter på at kvinnene gjør seg ferdig i butikken. Det kan virke som om de kjeder seg. Men n
å viser det seg at de med stor sannsynlighety holder på med sin egen shopping  - bare online!

I en ny studie fra BI Intelligence og gjengitt i WashingtonPost 7 august fremkommer det at menn og kvinner handler omtrent like mye online, men menn er mer tilbøyelige til å handle via mobilen enn kvinner.

Kvinner er uten tvil den som handler mest for familien. I USA utgjør dette om lag 80 til 85 prosent av handlingen, men kvinner utgjør en langt mindre andel av online handlingen via mobile plattformer: 57 prosent av kvinnen og 52 prosent av mennene handlet online  i 2013.

I følge en studie av  SeeWhy kjøpte 22 prosent av mennene noe via deres mobil mens 18 prosent av kvinnen gjorde det samme. Mens 20 prosent av mennene kjøpte noe via nettbrettet, gjorde bare 17 prosent av kvinnene det. Dette er vist under


SeeWhy-undersøkelsen avdekket også at menn var mindre tollerange for tekniske utfordringer (sen dataoverføring, liten skjerm, dårlig layout/navigering, etc)  i online shopping prosessen – noe som gjorde at de ga opp mye lettere enn kvinner. Kvinner avsluttet kjøpsprosessen oftere pga ubesluttsomhet to ganger oftere enn menn - noe som skyltes at de ikke var klar til å fatte en beslutning ennå.

Dette underbygger det faktum at kvinner mer enn menn ser på shopping som en adspredelse. At kvinnene er 43 prosent mer opptatt av å kjøpe på salg enn menn, viser ytterligere at kvinner er finansielt orientert i sin shopping atspredelse. For butikker som ønsker å trekke folk inn i butikken er dette viktig informasjon både med hensyn til segmentering og prising. Beviset på dette ligger i da JC Penny endret sin prisstrategi fra tilbudsprising til fast lavpris - noe som gjorde at omsetningen stupte. Kundene – primært kvinner – likte følelsen av å gjøre en god handel.

BI Intelligence-rapporten avdekket også at online shopper synes å ha en noe høyere utdannings nivå hvor 78 prosent av voksen amerikanere som handler online har som minimum noe universitetsutdanning og 46 prosent har en universitets grad.  I følge U.S. Census Bureau, har 28.5 prosent av den voksne amerikanske befolkningen en bachelor grad eller høyere.
 

Ingen kommentarer: