onsdag 15. juli 2009

Bokanmeldelse: Joseph Schumpeter: A prophet of innovation

Av Thomas K. McCraw, Belknap Harvard, 506 eksklusiv noter; med noter 719 sider.

I 1985 skrev den verdens berømte ledelseskonsulenten Peter Drucker at “Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two--and only these two--basic functions: marketing and innovation.” I lys av dette er det paradoksalt at først i den senere tid har innovasjon igjen begynt å få oppmerksomhet. I verden er det en økonom som for alltid vil være knyttet til innovasjon – Professor Joseph Alois Schumpeter – en økonom som har fått altfor liten oppmerksomhet. For dem som ikke kjenner Schumpeter er dette mannen bak det udødelige uttrykket ”creative destruction” - noe vil gå til grunne for at noe nytt og bedre skal kunne oppstå i en uendelig prosess. Dette er mannen som forsto grunnprinsippene i kapitalismen og økonomisk vekst: entreprenøren, innovasjon, forretningsstrategi, kreativ ødeleggelse og rikelig tilgang på kreditt.

Boken ”Joseph Schumpeter: A prophet of innovation” beskriver denne svært markante personligheten på en eminent måte. Boken følger kronologisk hans liv – et liv preget av svak selvbilde, dype personlige tragedier, rastløshet og ikke minst en uovervinnelig kunnskap og innsikt i en rekke tilstøtende fagområder til økonomi.

Boken er som Schumpeter svært utfyllende og detaljrik med opplysninger fra en mengde kilder. I tillegg til hans liv og virke gir boken et glimrende innblikk i hans to mesterverker ”The theory of economic development, capitalism, socialism and democracy” og ”History of economic analysis” og en rekke av hans sentrale artikler. I sum gjorde hans arbeider, debattinnlegg og taler Schumpeter til en svært respektert og fargerik personlighet. Hans arbeidskraft og intellekt kommer nå til overflaten igjen ved at han i dag er oftere sitert enn Keynes. I tråd med en rekke andre tror jeg det 21 århundret vil være Schumpeters århundre. Det som imponerte meg mest med Schumpeter var hans uvilje til å fremheve sin egen arbeider eller aversjon mot å skape si egen skole. Hans krav til åpenhet til andre ideer og tanker var og er svært beundringsverdig. Selv om hans fremstilling av stoffet var krevende var han gjennom alle tider en av de beste foreleserne på Harvard Business School. Hans sjenerøsitet overfor studenter er den dag i dag å ta lærdom av.

Jeg anbefaler boken på det varmeste for den som ønsker å være oppdatert før alle andre. En ting er sikkert: tre ti-år med forskning om kvalitet og kundetilfredshet vil nå bli supplert med nye ti-år med innovasjonsforskning. Schumpeter vil være sentral i all vår kommende tenking.

Ingen kommentarer: