fredag 13. april 2018

Norwegian er til salgs. Løp og kjøp!

Morselskapet til British Airways, IAG, har kjøpt 4,6% av aksjene i Norwegian som ble tatt på sengen av dette uventede skrittet. Stor-eier Kjos sier til NRK.no 13 april at alt kan selges bare prisen er riktig. 

Men en ting er at salget er godt for Kjos, et annet er om det er godt for Norge, kundene og dermed de nye eierne? Mitt svar er JA!
Norwegian befinner seg pt i en vanskelig finansiell situasjon med stor gjeld og dårlig inntjening hvor aksjekursen peker sørover - i år fra en høy kurs på 297 til lavest 161. IAG-nyheten ga et positivt løft for Norwegian aksjen. Jeg kan se hvorfor investorer ser IAG som positivt for Norwegian. 
Data fra Norsk Kundebarometer viser at i forhold til SAS og Widerøe har Norwegian et stort driftsproblem hvor uregulariteter i driften – kanseleringer, forsinkelser med mange klager som følge - er åpenbare svakheter. For 2017 kundetilfredshetsmålingen er de rangert som 135 av 169 målte selskaper. Driftsproblemene gjør at Norwegian fremstår som vesentlig mindre attraktive sammenlignet med SAS og Widerøe. Litt kjettersk kan man si at de lave billettprisene speiler lav kvalitet.
Med IAG som betydelig eier og nye ledere er det naturlig å anta at Norwegian vil klare å få til en mer regulær og forutsigbar drift. Med en høyere opplevd kvalitet i de leverte tjenesten koblet med det vi fant i Norsk Innovasjonsindeks (at Norwegian oppleves som vesentlig mer innovative av sine kunder i forhold til SAS og Widerøe) skulle øke de kundetilførte verdiene. For 2017-målingen er de rangert som nummer fem av totalt 75 målte bedrifter. 
Høy kvalitet koblet med høy opplevd innovasjonsevne er viktig da dette danner grunnlag for å kunne justere prisene og i større grad ta ut betalingsvilligheten. Moderate pris-justeringer ville bidra stort til selskapets inntjening og dermed evne til å betjene den høye gjelden.
Norske kunder og Norge er tjent med at vi har reelle valg mht flysselskaper i Norge. Det er i dagens situasjon mer sannsynlig at vi vil ha det med IAG som eiere enn nåværende ledelse og eiere. Derfor er det å håpe at Kjos kan pensjonere seg med en god pose penger i banken og at IAG slipper til med sin erfaring mht å drive moderne flyselskaper: mao en 3 x vinnsituasjon (Kjos)-vinn (IAG) -vinn (kundene) situasjon.

Ingen kommentarer: