fredag 19. februar 2016

Robert Gordon: "The Rise and Fall of American Growth" - En bokomtale

Robert Gordons bok ''The Rise and Fall of American Growth '' publisert av Princeton University Press, er etter min mening årets bok på høyde med Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenti-First Century". 

Med andre ord: en viktig bok for alle økonomer, studenter, og ledere som er opptatt av innovasjoner. Han gir to advarsler: a) fallende marginale innovasjoner og b) fallende arbeidsproduktivitet etter 1970.

Gjennom en nøye studie av den amerikanske teknologiske utviklingen, konkluderer Gordon med at til tross for all den omveltning som har funnet sted i de siste 200 årene, har det egentlig bare vært en håndfull av grunnleggende innovasjoner: 

  • strøm, 
  • telefon, 
  • forbrenningsmotoren, 
  • masseproduksjon,
  • innlagt vann, 
  • bekjempelsen av smittsomme sykdommer og 
  • datamaskinen. 

Han hevder at alt annet, inkludert internett og smarttelefonen, er en variant av disse temaene og at tempoet i ekte transformative innovasjoner er radikalt redusert i løpet av det siste halve -århundret. Dette er svært problematisk i følge Gordon.

Vi kan se effekten av fallende eller marginale innovasjoner, hevder han, i avtagende effekt på produktiviteten i den amerikanske arbeidsstyrken. 

Produktivitetsvekst, på sitt enkleste, betyr at folk kan oppnå mer i en gitt tidsperiode enn de pleide å være i stand til. Det er den eneste måten som mennesker, som en gruppe, kan bli bedre. Det var, i følge Gordon, en sterk oppgang i produktiviteten mellom 1920 og 1970, en vekst vi ikke tidligere har opplevd på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie. Men etter 1970, bremset veksten. Dette er svært problematisk i følge Gordon.


Selv om boken er i sin helhet skrevet i en Amerikansk kontekst, gir den en grundig og levende beskrivelse av hverdagslivet i USA og hvordan dette endret seg gjennom historien med tilgang på vesentlige innovasjoner. Gordons grundighet er imponerende uten at leseren drukner i detaljer. For dem som er opptatt av USAs historie i et økonomisk lys, vil like boken svært godt. For dem som er opptatt av innovasjoner og effekt på samfunnet, vil like boken svært godt. Jeg likte boken av begge grunner.

Ingen kommentarer: