lørdag 18. april 2015

Er Regjeringen og Nordic Mining på kollisjon med folket?

Regjeringen har sagt ja til gruvedrift i Engebøfjellet. 

Vedtaket er mildt sagt  kontroversielt. NRK.no Sogn og Fjordane dekker begivenheten med to illustrerende overskrifter:
 • "Norsk Bergindustri er over seg av glede etter at regjeringa i dag sa ja til Nordic Mining sine planer om gruvedrift i Engebøfjellet".
 • "Tårene rann og innbyggarar flagga på halv stong etter at regjeringa sa ja til gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal."
Jeg ble spurt av NRK hva jeg tenkte om vedtaket. Min umiddelbare tanke var at dette av miljømessige grunner var på kollisjon med ikke bare folkeoppfatningen, men Regjeringens eget utsagn om omstilling. Som sådann, konkluderte jeg, måtte man se på dette som et kortsiktig tiltak eller politisk kompromiss for økt sysselsetting og økt skatteinngang i en presset kommune.

Miljøargumentet er svært nærliggende. Fyllmasse fra gruvedriften skal dumpes i fjorden, hver dag, i store mengder lenge. I tillegg vil man måtte sprenge bort deler av fjellet og grave dypt i terrenget for å komme til det attraktive mineralet - noe som vil påvirke landskapets utforming. Med andre ord to inngrep i naturen uansett hva Regjeringens Miljøverminister eller Nordic Mining måtte hevde. Ikke bare det: jeg vil hevde at Regjeringen er på kollisjon med flere andre interessenter:
 1. For det første, i sine taler til folket fremhever Regjeringens ulike representanter at i overgangen fra særstilling til omstilling, er overgangen til en grønnere økonomi sentralt. Mange sliter med å se linken mellom dette og Engebø-vedtaket.
 2. For det andre synes stadig flere ledere å ta innover seg samfunnsansvaret om å bidra til en grønnere verden. Man ønsker å bidra til en bærekraftig klode.
 3. For det tredje, innen finans unngår man i større grad å  investere i selskaper som forurenser. Oljefondet opererer under slike restriksjoner pålagt dem av politikerne. Storebrand legger restriksjoner på sine investeringer.
 4. For det fjerde opplever vi at ledere i større grad investerer i tiltak som ikke bare er lønnsomme i et kortsiktig perspektiv, men også i et bærekraftig perspektiv. Finans Norge er en stor pådriver av dette argumentet.
 5. For det femte finner vi blant ledere som gruppe at stadig flere ser på andre ledere som politisk ukorrekte når de knyttes til forurensningssaker. 
 6. Blant konsumenter finner vi at stadig flere ønsker å være kunder av samfunnsbevisste bedrifter og velger oftere bort produktet og leverandører som ikke er i takt med samfunnsansvaret. Starbucks betalte ikke skatt i England tiltross for stor omsetning. Etter kundeboikott, endret de atferd.

Inntrykket mitt er at det i samfunnet er i ferd med å bygge seg opp et vende-punkt (tipping point) blant ledere og kunder hvor man får et selvforsterkende effekt bak ønsket om et mer ansvarlig næringsliv og konsum.

I lys av dette virker Regjeringens Engebø-vedtak underlig og nokså fjernt fra hvor egne velgere og  samfunnet er i ferd med å bevege seg. Derfor kan jeg ikke forstå dette på en annen måte enn at det er snakk om lokal sysselsetting og skatteinngang.

Men det kan være et annet argument for gruvedrift i Engebøfjellet: at det er snakk om tilgang på svært store mengder av et mineral som på verdensmarkedet er svært lønnsomt. Med andre ord kan dette være vår neste sorte olje - noe Næringsminister Monica Mæland hintet til i en pressemelding.

Om dette er riktig, vil det eneste riktige være at vi ser på dette på samme måte som med utvinning av olje: vi beskatter det svært tungt slik at verdien av naturressursene tilfaller nåværende og fremtidige generasjoner. Ingen ting tyder på at dette er Regjeringens syn og at eventuell super-fortjeneste tilfaller selskapet, dets eiere, og deres investorer. De største investorene er:

 • Nordnet Vekst: 7,9%
 • Skagen Vekst: 6,0%
 • MP Pensjon PK: 5,0%
 • Nordea: 3,3%
 • Dybvad Consulting: 2,7%
 • Nordnet Pensjon: 2,6%
 • Danske Bank: 2,1%
 • VFP Nordea: 2,0%

I sum står vi igjen med at Regjeringens ja til gruvedrift i Engebøfjellet virker som nok et "Segway" og "snøscooter" vedtak - noe svært få skjønner nytten og verdien av. Neste valg er det stedet hvor ledere, velgere og innbyggere kan gi uttrykk for at Regjeringen er i uttakt med samfunnsnormen - dersom de mener det.Ingen kommentarer: