torsdag 19. mars 2015

Norge i 2030: Slik ble Norge et innovativt lavutslippssamfunn

19.mars la NHO Symposiets «Ekspertgruppe for innovasjon» frem sitt fremtidsfortelling om hvordan Norge ble et innovativt lavutslippssamfunn med en bærekraftig økonomi og brukerstyrt offentlig sektor.

Ekspertgruppen besto av: Kirsti Kierulf (EVRY), Mathilde Fasting, (Civita) Silvija Seres, Terje Osmundsen(leder: ScanSolar)og professorene Tor W Andreassen(NHH) og Bjørn Asheim, UiS. Artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv 19.3.

Det neste tiåret skal Norge møte minst tre utfordringer som vil sette vår omstillingsevne på prøve: Vi skal omstille oss til en lavutslippssamfunn, velferdsstaten må få en bærekraftig økonomi og vi må klare å erstatte fall i oljeeksporten med økt eksportvekst fra kunnskapsbedrifter. Utfordringene kaller på dyptgripende innovasjon; alternativet er stagnasjon. Les hele artikkelen her.......

Ingen kommentarer: