lørdag 7. mars 2015

Innovasjon: Kommer pengene til å forsvinne?


Innovasjon av nye løsninger og forbedring av eksisterende tjenester er ofte forbundet med digitalisering. 

For eksempel leser vi flere bøker på lesebrett og aviser på nettbrett. Undervisning får vi oftere i form av Youtube videoer.  Flybilletter kjøper vi på Nettet, osv.

På samme måten har måten vi betaler for varer og tjenester endret seg dramatisk i løpet av de siste 50 årene: fra kontanter, via sjekk og bankgiro til kort og mobiltelefon. 

Innen tjenesteinnovasjonsfaget snakker vi om at alt som kan bli digitalisert vil bli digitalisert. Det gjelder også penger!

Men vil fysiske penger bli helt borte? Og om ja, bør vi være bekymret? Slik jeg ser det, er det to ulemper ved å gå mot et pengeløst samfunn.

Den første ulempen er relatert til økt konsum. Når man ikke lenger fysisk må ta penger ut av lommeboken og betale for noe, blir koblingen mellom penger og det man kjøper visket ut. Når man kan dra et kort eller vifte med en mobil og på den måten fjerne de fysiske pengene, blir den mentale smerten ved å kjøpe vesentlig redusert. Ulempen med dette er at konsumet øker. For unge konsumenter har vi for eksempel sett at økt konsum finansiert med kredittkort har gitt en økning i betalingsanmerkninger som igjen gir problemer med å få lån til for eksempel bolig senere i livet.

Den andre ulempen er knyttet til det pedagogiske ved å spare. Foreldre har gjennom alle tider ønsket å lære sine barn å spare for fremtiden. Da har sparegrisen vært en kjærkommen ting. Opplevelsen av å slippe en mynt ned i grisen, høre lyden av raslende penger, kjenne vekten øke og gleden av å ta den feite grisen til banken for å telle pengene og sette dem inn på sparekonto, vil bli borte med digitalisering av penger. Faktum er at mange banker sluttet å ta i mot barnas sparegriser – det koster for mye å telle pengene.

Men det er også fordeler ved å digitalisere penger. Den første fordelen er at flere økonomiske transaksjoner blir registrert  elektronisk – noe som gjør det lettere å følge pengestrømmen tilbake til kilden. For samfunnet betyr dette at hvitvasking av penger, som ofte er relatert til kriminelle handlinger, nasjonalt og internasjonalt, blir vanskeligere.


Den andre fordelen er knyttet til det som kalles den sorte økonomien – en økonomi hvor man for eksempel ikke betaler skatter og avgifter. Noen mener at skatt er prisen man betaler for et sivilisert samfunn – et spleiselag. Når mange ikke bidrar, vil dette gå utover viktige samfunnsoppgaver. I praksis vil dette bety at når folk ikke kan gå rundt med en rull av penger og betale kontant for kjøp av ulike varer og tjenester, vil den sorte økonomien bli mindre.

Ingen kommentarer: